TAG

خصوصیت مربی پیش دبستانی

۳۰ مهر · admin2 · بدون دیدگاه

خصوصیات مربی پیش دبستانی

شاید هر انسانی بتواند مربی باشد اما مربی خوب بودن هنر هر کسی نیست، یکسری از خصوصیات یک مربی خوب ذاتی اما بیشتر آن ها اکتسابی است و کسی که علم و توانایی و صبر و حوصله ندارد خصوصا برای این مقطع مهم نباید توسط مدیر مرکز انتخاب شود. مجریان فعالیت های هر مرکزی مربیان …

ادامه مطلب