TAG

اختراعات کودکتان

۲۲ مهر · admin2 · بدون دیدگاه

راه های افزایش خلاقیت در کودکان

*به نظر های متفاوت کودک خود احترام بگذارید. _با گفتن وای …چه نظر خوبی..اصلا بهش فکر نکرده بودم.. *اختراعات کودکتان را مورد احترام قرار دهید. _چه جالب تو با این کاغذ ها چه اثرهنری خلق کردی… *هیچگاه کودک خود را مسخره نکنید و کاری نکنید خجالت بکشد. _این چه فکر احمقانه ای بود… *هیچ گاه …

ادامه مطلب