✨فعالیت: دومینو ✨

اهداف:

-افزایش دقت و تمرکز
-هماهنگی حرکات چشم و دست
-سرعت عمل
-افزایش صبر و حوصله
_تجسم فضایی
_توالی دیدار