بهترین مهدکودک در اصفهان - موسسه خلاقیت و پژوهش کودک و نوجوان دنیای نوابغ|بهترین مهدکودک و پیش دبستانی در اصفهان

آموزش روش تحقیق

آموزش روش تحقیق به کودکان خلاق

ویژه دوره پژوهشی

مقدمه:
اگر یکی از اهداف تعلیم و تربیت را آماده کردن دانش آموزان برای مواجهه با مسائل آینده و نو آوری بدانیم، باید علاقه به مطالعه و پژوهش علمی آنان در کانون توجه قرار گیرد و تقویت شود. اصولا، رغبت به مطالعه و پژوهش امری متکی بر فعالیت های ذهنی – تجربی افراد است؛ یعنی دانش آموزان خود باید مسائل علمی را مورد کندوکاو قرار دهند و تجربه کنند، نه آن که این مسائل در قالب های نظری آماده، در ذهن آنها گنجانیده شود. به بیان دیگر هدف تعلیم و تربیت انباشتن ذهن از دانش نیست، بلکه وسیله دستیابی به یافته های علمی به منظور خلاقیت و سازندگی است. تجربه نشان داده است که دانشی که از طریق مطالعه و تحقیق بدست می آید، ثبات و پایداری آن در ذهن بیشتر است. از طرف دیگر، این طور به نظر می رسد که بیان کلیشه ای دانش، موجب ایجاد اثرات نامطلوبی بر دانش آموزان می شود. آنها چنین برداشت می کنند که یافته های پژوهشی همواره ثابت و تغییر ناپذیرند؛ در حالی که یافته های پژوهشی همواره در حال تغییر و اصلاح اند. بنابراین، دانش امروز نمی تواند نسخه ثابت تجویز شده ای برای آینده باشد. هم چنین، فراگیرندگان فکر می کنند که یافته های حاضر، کامل است چنین تصوری از علم، جایی برای مطالعه و پژوهش برای آنها باقی نمی گذارد. به نظر نگارنده، این گونه شیوه انتخاب و سازماندهی محتوا در کتاب های درسی وقتی با روش تدریس سنتی توام می شود، باعث از بین رفتن انگیزه و رغبت به مطالعه و پژوهش در دانش آموزان می شود. در نتیجه نظام آموزش و پرورش تنها به یادسپاری بخشی از اطلاعات زمان خود می پردازد و با فرآیند مطالعه و پژوهش بیگانه می ماند و در نهایت به مرور، توانایی آفرینش و کاربست یافته های علمی را که حاصل تلاش بشر در طول تاریخ است، از دست می دهد. به رغم این مطلب، برای رفع این گونه مشکلات نظام آموزشی، نیاز به تحول اساسی در عناصر برنامه درسی به ویژه روش تدریس و شیوه ارزشیابی شدیداً احساس می شود. الگویی که در این جا معرفی می شود، زمینه پژوهش در مدرسه را فراهم می آورد و انگیزه و توانایی دانش آموزان دوره ابتدایی را برای انجام دادن فعالیت های مطالعاتی و پژوهشی تقویت می کند.


هدف اساسی آموزش روش تحقیق

نظریه پرداز اصلی آموزش شیوه پژوهشی " ریچارد ساچمن" است. از دیدگاه او هدف اساسی این الگو تقویت فرآیند تفکر استقرایی و استدلال علمی نتایج حاصل از پژوهش ها نشان داده اند که استفاده از این روش تدریس سبب افزایش درک و فهم دانش آموزان از مفاهیم علوم، تفکر خلاق و مهارت های تجزیه و تحلیل اطلاعات می شود. بنا به باور ساچمن، عموم دانش آموزان توانایی آن را دارند که فرایند تحقیق را پیگیری کنند. او معتقد است که هم چنین تحقیق کردن را می توان به صورت مستقیم به کودکان یاد داد.
متغیر هر پدیده قابل مشاهده یا محسوس و یا قابل اندازه گیری و دارای اثر است که ممکن است عوض شود یا به عبارتی تغییر کند.
اندیشمندانی چون برونر، تابا، آزوبل و ساچمن معتقدند که انسان ها به طور طبیعی محقق و پژوهشگرند. این اعتقاد هم وجود دارد که برای ارتقای سطح توانمندی تفکر به فرایند منطقی و عقلی پژوهش، باید آگاهی کامل را در انسان ها ایجاد کرد. بنا به روی کرد یاد شده، هدف از آموزش روش تحقیق، وارد کردن مستقیم دانش آموزان به جریان تفکر منطقی، منظم یا نظامدار به قصد دستیابی به صحت و نادرستی اندیشه، عمل یا فرضیه و یا پاسخ به یک سوال در زمینه های گوناگون موضوعات درسی است.


مراحل آموزش روش تحقیق

آموزش روش تحقیق دارای مراحلی به این شرح است:
روبه رو کردن فراگیرنده با مساله :هر پژوهش معمولا با مساله ای که باید حل شود، پرسشی که باید جواب داده شود یا تصمیمی که باید گرفته شود، آغاز می شود. مهارت های یادگیری روش تحقیق، ابزارهای حل مساله و کاوشگری ای هستند که از آنها برای جمع آوری اطلاعات ( داده ها ) و آزمون نتایج ( توضیحات ) استفاده می شود .بنابراین، در این مرحله معلم درس خود را با ارائه یک پرسش، طرح یک معما و یا بیان یک مشکل شروع می کند و از دانش آموزان می خواهد پرسش هایی را برای مطالعه و پژوهش، ابداع یا انتخاب و مطرح کنند. به عبارت دیگر، در این مرحله معلم تلاش می کند که برای ایجاد انگیزه تحقیق، تفکر و کنجکاوی در دانش آموزان مساله ای را طرح کند و بدین ترتیب جرقه شروع تحقیق را بزند .پرسش سازی مهمترین چیزی است که باید به دانش آموز آموخته شود بنا بر این مهمترین درس روش تحقیق و مهمترین مهارت در روش تحقیق طرح سئوال و مهارت مسئله مطرح کردن است برای افزایش مهارت در ساخت سئوال و مسئله نظریه های مختلفی وجود دارد اما دو نظریه معروف عبارتند از:


الف) روش TRIZ :در این روش گفته شده است که هر مسئله ای از دو بخش متناقض تشکیل گردیده است به این معنا که همواره از برخورد و تصادم دو موضوع متناقض یک مسئله یا یک پرسش ارزشمند خلق می گردد و این دو متضاد همواره دو خواسته هستند که یکی افزاینده ، بالا رونده ، مثبت و بهبود یابنده و دیگری کاهنده ، منفی یا تضعیف شونده اندبه عنوان مثال یک اتومبیل هیچ گونه پرسش خلاقانه ای ندارد مگر با نگاه فوق به دنبال یک چیز بهبود یابنده و یک چیز تضعیف شونده در آن باشیم مثلا سئوال را این طور مطرح کنیم که چگونه می توان سرعت ماشین را افزایش داد و مصرف سوخت آن را کاهش حال ما یک مسئله روش تحقیقی داریم که ارزش مطالعه و تحقیق را دارد بنا براین معلم به کودک بیاموزد با پدیده های پیرامون( در موسسه مطالعه و خلاقیت کودک و نوجوان با مسائلی که وی درآن استعداد دارد به روش فوق برخورد و از آنها مسئله بسازد به عنوان نمونه به جدول ذیل مراجعه کنید و بخش انتهای آن را خود تکمیل نمائید:
موضوع عنصر بهبود یابنده عنصر تضعیف شونده مسئله پژوهشی
ماشین سرعت مصرف سوخت آیا می توان اتومبیلی ساخت که هر چه سررعتش بیشتر شود مصرف سوختش کمتر گردد؟
ماشین استحکام وزن آیا می توان ددر ساخت اتومبیل ازز موادی استفاده کرد که استحکام بیشتر و وزن کمتر داشته باشند؟
پوست پرتقال بهره وری(ارزشمند کردن یک چیز بی یا کم ارزش) گندیدگی و دور ریزی آیا می توان قبل از گندیدگی و دور ریزی پوست پرتقال از مواد درون آن استفاده ای کرد؟
لوله مستعمل خودکار بیک
دوده و یا زغال

ب) برهان خلف(مهندسی معکوس یا جایگزین سازی) : در این روش سئوال این گونه مطرح می شود که اگر این چیزی که هست نبود چه چیزی را می توانستیم جایگزین آن نمائیم مثلا اگر صندلی نبود چه می کردیم؟ یا اگر قطب نما نداشته باشیم چه می کنیم یا اگر کبریت نداشته باشیم برای افروختن آتش چه می کنیم؟
بدین ترتیب در ذهن دانش آموز می توان هر چیزی را با روش اگر این چیز نبود چه می کردیم به سئوال تبدیل نمائیم
راهنمایی دانش آموز برای بیان هدف :در این قسمت معلم دانش آموز را راهنمایی می کند تا با بیان بسیار صریح و روشن، قصد و خواست خود را از انجام دادن پژوهش برای دیگران تبیین کند.

هدف گذاری خود پاسخ به این پرسش اسست که :" خوب که چی؟" یا So What? یعنی این کار را می کنیم که چه بشود؟ مسلما اگر هدف نداشته باشیم انگیزه تحققیق هم نداریم بنا بر این معلم باید آموزش دهد که اهداف تحقیق را تعیین کنید و بگوئید که میخواهیم به کجا برسیم یا به عبارت دیگر در پایان این تحقیق اگر چه بشود ما به نتیجه رسیده ایم به عنوان مثال در همان مثال پوست پرتقال ممکن است به عنوان هدف بگوئیم اگر بتوانیم از پوست پرتقال هر ماده ای استخراج کنیم به هدف رسیده ایم یا مثلا اگر بتوانیم از دوده بی ارزش هر چیز قابل استفاده بسازیم برای آموزش تعیین هدف به کودکان می توان مثالها یا بازیهائی با آنان انجام داد مثلا انتهای حیاط یک نقطه را به عنوان هدف تعیین کنیم تا عده ای از کودکان به سمت آن بروند و خود ببینند که با تعیین هدف مستقیم می رون و عده دیگری که بی هدف در حیاط راه می روند دیر تر به مقصد می رسسند یا در نقاشی اگر از قبل هدف داشته باشیم سریعتر و بهتر می کشیم ولی اگر ندانیم چه می خواهیم بکشیم مسلما هر گز نمی توانیم نقاشی بکشیم این کار را می توان با یک توده گل نیز انجام داد.

3-کمک به یادگیرنده برای شناسایی متغیرها:دانش آموز برای پاسخ دادن به پرسش تحقیق لازم است متغیرها را شناسایی کند. همان طور که از اسم آن مشخص است، متغیر هر پدیده قابل مشاهده یا محسوس و یا قابل اندازه گیری و دارای اثراست که ممکن است عوض شود یا به عبارتی تغییر کند. متغیری که تغییر آن در دست محقق است، متغیر مستقل (x) نام دارد و متغیری که تغییر آن به تغییر متغیر مستقل بستگی دارد، به متغیر وابسته (Y) تعبیر می شود. از آن جا که در آزمایش ها، دانش آموزان می خواهند که فقط تاثیر متغیر مستقل را بر متغیر وابسته مشاهده کنند، از تاثیر هر عامل یا متغیر دیگری که می تواند بر نتایج آزمایش اثر بگذارد جلوگیری می کنند. متغیر مزاحم را متغیر کنترل شده می نامند. هنگامی که متغیرها به وسیله دانش آموزان شناسایی شدند، باید آنها را به صورتی عملی تعریف کرد. در حقیقت، با خواست محقق ، روش اندازه گیری یک متغیر با بیان بسیار روشن مشخص می شود، به طوری که هر شخص دیگری نیز بتواند بدون مراجعه به محقق به جمع آوری اطلاعات بیشتر، اندازه گیری ها را انجام دهد. این متغیر ها عواملی هستند که توسط محققبررسی و ایجاد می شوند مثلا متغیری مثل حرارت یا حلالیت در آب یا الکل بررسی می ششود به عنوان مثال در مثال پوست پرتقال محقق بررسی می کند اگر متغیری مثل حرارت یا فشار یا حلالیت به پوست پرتقال وارد شود آیا تغییری پدید می آید یا خیر

4-یاری به دانش آموز برای پیش بینی جواب یا کشف روابط بین متغیرها و فرضیه سازی:هنگامی که متغیرهای مورد نظر انتخاب شدند، می توان یک فرضیه قابل آزمون را بیان کرد. فرضیه، پیش بینی روابط بین متغیرهاست. فرضیه در یک تحقیق، محقق را در جهت جمع آوری اطلاعات ( داده ها ) راهنمایی می کند. به عبارتی دیگر، هر فرضیه باید برای طراحی یک تحقیق، برای رسیدن به هدف راهی نشان دهد. دانش آموزان برای ساخت یک فرضیه باید بیان کنند که تغییر دلخواه یک متغیر بر متغیر دیگر چه اثری خواهد داشت. مثلا اگر حرارت را افززایش دهیم آیا به نظر می رسد پوست پرتقال چه تغییری می کتند و یا اگر آن را در آب حل کنیم یا زیر فشار بگذاریم پیش بینی شود چه تغییری می کند و بر اساس این پیش بینی فررضیه مطرح شود که بهتر است به آن حرارت دهیم یا در آب حل کنیم یا هر دو
این پیش بینی ممکن است بر اساس یک حقیقت، یک اعتماد، یک گمان یا هر منبع دیگری باشد که در اختیار دانش آموز است. تا زمانی که دانش آموزان دست به آزمایش آنها نزده اند، فقط پیش بینی است. به عبارتی دیگر، ما تحقیق می کنیم تا رابطه علت و معلولی بین چیزها را کشف کنیم. با تغییر عمدی یک عامل در یک تحقیق، ممکن است عامل دیگر نیز تغییز کند. بنابراین، قبل از انجام هر پژوهشی، فرضیه ای باید بیان شود تا زمینه برای انجام آن فراهم شود.

5- تشویق دانش آموز برای گردآوری اطلاعات :در این مرحله معلم به دانش آموزان یاد می دهد که در هر پژوهشی برای رسیدن به پاسخ درست یا نادرست باید بر مبنای شواهدی قضاوت کرد.
اطلاعات را می توان از طریق تصویر مناسب، بسیار ساده تر از پیام شفاهی یا کتبی دریافت کرد. به عبارتی دیگر ، " یک عکس مناسب گویاتر از هزار کلمه است ".
شواهد خود به خود بدست نمی آیند؛ بلکه باید آنها را در منابع گوناگونی مثل کتاب ها، مجلات، اندوخته های دانش اطرافیان و... جست و جو کرد و بعد از فراهم آوردن اطلاعات آنها را در جهت پاسخگویی به سوال یا فرضیه پژوهش، سامان داد.

6- ترغیب فراگیرنده به آزمایش کردن :معلم از دانش آموزان می خواهد که به آزمایش حدس و گمان یا فرضیه خود اقدام کنند. آزمایش کردن نوعی حل مساله از طریق طراحی، اجرا و تکرار یک رشته مهارت های از قبل آموخته شده، مانند: تفکر و مشاهده – البته به روش نظام مند – است. در این مرحله، فراگیرنده با کمک معلم خود و با توجه به شرایط یا موقعیت برنامه ریزی شده و با بکار بستن درست مواد، وسایل و ابزار دست به آزمون پدیده و یا شی مورد نظر خود می زند و نتیجه و اطلاعات بدست آمده را به صورت منظم ثبت می کند تا در موقع نتیجه گیری آنها را مورد استفاده قرار دهد.

7- یاری به دانش آموز برای ساماندهی اطلاعات :در فرآیند پژوهش، یکی از مهم ترین مهارت ها، توانایی یک جدول و ثبت اطلاعات و داده هاست؛ تنها زمانی یک جدول خوب سازماندهی و تنظیم می شود که الگو و روند اطلاعات مشخص و آشکار شود. در واقع، دانش آموز برای کسب نتیجه نهایی از فعالیت های انجام گرفته خود باید بتواند مجموعه اطلاعات و یافته های بدست آمده را بر اساس ویژگی ها و انواع آنها طبقه بندی کند و نتایج حاصل از آنها را درج کند.

8- تشویق دانش آموز به رسم نمودار یا تصویر گویا :این امر واقعیت دارد که اطلاعات را می توان از طریق تصویر مناسب، بسیار ساده تر از پیام شفاهی یا کتبی دریافت کرد.. نمودار نوعی خاص از تصویر است. معلمان به راحتی می توانند مهارت رسم نمودار به مثابه یک پیام کددار را به دانش آموزان بیاموزند. در واقع، این تصویر را باید در دانش آموزان ایجاد کرد که بتوانند پیام خود را به طریق معناداری برای افراد دیگر به تصویر بکشند. برای مثال، دانش آموز می تواند بعد از رسم محورهای عمودی و افقی، هر یک از آنها را نامگذاری کند. متغیر مستقل ( متغیری که تغییر آن در دست محقق است( بر محور افقی نوشته می شود و متغیر وابسته ( متغیری که تغییر آن به متغیر مستقل بستگی دارد) همواره بر محور عمودی نوشته می شود. در مواردی که متغیر مورد نظر شما پیوسته باشد، می توان منحنی رسم کرد. منظور از پیوسته آن است که در بین مقادیر گوناگون متغیر، همواره می توان مقادیر دیگری را هم جا داد و چنان چه متغیر مورد نظر فراگیرنده، گسسته یا منقطع باشد ، می توان نمودار ستونی رسم کرد.

9- کمک به فراگیرنده برای ارائه نتایج و پیشنهادها:در مرحله پایانی تحقیق، دانش آموز به کمک معلم خود به بیان ارتباطی که بین متغیرها در طول انجام آزمایش مشاهده کرده است و یا شرح یافته های بدست آمده می پردازد و به عبارتی دیگر، برای تعیین درست یا نادرست بودن فرضیه، به مقایسه یافته ها و فرضیه تحقیق دست می زند. هم چنین معلم از دانش آموز می خواهد تا جریان تحقیق خود را مورد بررسی قرار دهد و اگر لازم باشد پیشنهادها و یا طرح جدیدی را برای اظهار نظر درباره چگونگی بهتر انجام شدن تحقیق های آینده ارائه کند.
کمک استاد راهنما به کودک محقق:
علاوه بر آموززش موارد فوق به کودک در جهت محقق شدن وی استاد راهنما خود نیز باید در کنار کودک اطلاعات ذیل را جمع آوری و در اختیار وی بگذارد
پيشينه تحقيق:محقق در معرفي موضوع مورد مطالعه از كليه تحقيقات انجام شده قبلي مي‌تواند كمك بگيرد و احاطه خود را نسبت به موضوع بيشتر نمايد. تحقيقات اجتماعي انجام شده پيشين همچنين مي‌تواند علاوه بر شناخت موضوع به مسائل و مشكلاتي كه محققان ديگر ضمن انجام تحقيق با آن روبرو بوده‌اند و پي ببرد و بدين ترتيب از خطاها و دوباره كاريها احتراز نموده و در مقابل از تجربيات پيشينيان بهره گيرد.
تعريف مفاهيم: محقق براي تبيين و تشريح موضوع مورد مطالعه و تعيين متغيرهايي كه مربوط به موضوع مورد تحقيق مي‌گردد بايستي مفاهيم موجود در طرح تحقيق خود را يكايك تعريف نموده تا مفاهيم از يكديگر باز شناخته شوند و پرسشگران و ساير كساني كه محقق را ياري مي‌دهند با آگاهي و تسلط كامل به جزئيات موضوع بكار تحقيق بپردازند . در تعريف مفاهيم اصطلاحات و واژه‌هاي بكار رفته در طرح بايد مشخصاً و دقيقاً تعريف شوند. مثلاً در تحقيقات روستائي مفاهيمي مانند "خوش نشين" ,"زارع صاحب نسق", "جفت گاو" و "آيش" و "واحد بهره برداري و...دقيقا" تعريف شوند و يا در مطالعه مربوط به يك گروه اجتماعي اصطلاحات و مفاهيمي مثل "انسجام گروهي" و "ارتباط متقابل" ,"برون گروه" ,"درون گروه","شبه گروه","پاره گروه" و....تعريف شوند.

محدوده موضوع: در طرح موضوع مورد مطالعه محدوده موضوع نيز به طور روشن و بوضوع مشخص مي‌شود و اين يكي از مسائلي است كه بسيار حائز اهميت است زيرا انجام تحقيقي كه محدوده و چهارچوب مشخصي نداشته باشد عملاً امكان پذير نيست و چنانچه موضوع را بدون در نظر گرفتن جامعه آماري و حد و مرز معيني مورد مطالعه قرار دهيم نتايج بدست آمده اعتبار علمي نخواهد داشت . مثلاً چنانچه ما عنوان كنيم كه قصد مطالعه دانشجويان دانشگاه تهران را داريم موضوع مورد مطالعه ماگسترده و در حال بسيار مبهم است زيرا معيين نشده است كه مطالعه ماد در ارتباط با چه ويژگي از جامعه دانشجويان است و كداميك از دانشكده‌ها يا رشته ‌ها يا كلاسها يا گروهاي سني را در بر مي‌گيرد و آيا مطالعه ما تنها مربوط به جامعه دانشجويان مرد مي‌شود و يا زنان و يا هر دو را در بر مي‌گيرد؟ و ابهامات يكديگر از اين قبيل...بنابراين مشاهده مي‌شود كه ابهامات و سئوالات بيشماري در مورد چنين موضوع مطرح مي‌شود كه جواب به تمام آنها از جانب محقق قبل از شروع تحقيق ضرورت كامل دارد .مشخص و محدود كردن دقيق جامعه مورد مطالعه و تعيين چارچوب موضوع, گذشته از آنكه نتايج بدست آمده از تحقيق را قابل قبول و معتبر مي‌سازد , محقق و پرسشگران و ساير افرادي را كه در پژوهش شركت دارند , از سردرگمي و ابهام
و ترديدهايي مي‌دهد.

هدف تحقيق: در طرح موضوع مرود مطالعه , محقق بايد بوضوح دقيقاً هدف يا اهداف خود از انتخاب موضوع و انجام تحقيق در مورد آن را
روشن نمايد و نتايجي را كه در ارتباط با فرضيه يا فرضيات تحقيقات در پي آن است بطور كامل بيان كند, بدين ترتيب وي و همكارانش از ابتدا مي‌دانند كه بدنبال چه ميگردند و چرا . اين موضوع نيز يكي از مسائلي است روشن شدن آن براي محققين قبل از اقدام به تحقيق از اهميت بسيار زيادي برخوردار است .بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه طرح موضوع مورد مطالعه به معناي تعريف موضوع تحقيق و شكافتن ابعاد و ويژگيهاي مختلف آن تلقي مي‌گردد


-ارائه فرضيه و زمينه سنجي
تعريف بسيار ساده و كوتاهي كه مي‌توان از فرضيه ارائه داد اين است كه بگوئيم فرضيه يك تئوري ثابت نشده است يا به عبارت ديگر نظريه‌اي است كه هنوز به محك آزمايش در نيامد است . اما تعريف دقيق تر هم مي‌توانيم از فرضيه ارائه دهيم بشرح زير :
"حدس و گماني است كه در ذهن محقق در باره رابطه احتمالي علت و معلولي (علي )بين دو يا چند متغير بوجود مي‌آيد. اما هر نوع حدس و گماني را نيز نمي‌توانيم فرضيه بدانيم زيرا ارائه آن مي‌بايد بر اساس شرايطي باشد كه پس از آزمون بتوان آنرا بعنوان فرضيه پذيرفت . بعبارت ديگر آنچه را كه ما بعنوان فرضيه در بوته آزمايش قرار مي‌دهيم بايستي از حداقلي از صلابت و اعتبار برخوردار باشد و نه آنچنان حدسي كه در مراحل آغازين جمع آوري اطلاعات بكلي باطل گرديده و محقق اجباراً سعي در ارائه فرضيه ديگري نمايد . بنابراين براي ارائه فرضيه يافت فرضياتي كه بتوان بر اساس آنها تحقيقي را شروع نمود بايد به نكات زير توجه دقيق مبذول نمود.
ارائه دهنده فرضيه بايد احاطه وسيعي نسبت به موضوع مورد مطالعه داشته باشد و تجاربي در آن زمينه داشته باشد بعنوان مثال ارائه فرضيه درباره پديده‌اي مثال بزهكاري نوجوانان شهري يا تغييرات خانواده مستلزم صاحب نظر بودن و داشتن تجارب كافي در زمينه مطالعات اجتماعي خاصه مطالعات اجتماعي خاصه مطالعات جامع شناسي شهري و خانوادگي است. البته افراد غير متخصص نيز ممكن است در اين زمينه‌ها به طرح فرضياتي بپردازند ولي بدليل عدم احاطه آنها بر موضوع اين امكان وجود دارد كه فرضيات آنان حتي قبل از قرار گرفتن در بوته آزمايش با انجام يك "زمينه سنجي" محدود و باطل گردد.


ارائه فرضيه مي‌بايد با تكيه بر منابع و مآخذي صورت گيرد كه عبارتند از:

1-تجارب شخصي و اطلاعات پراكنده
محقق از مجموع اطلاعات كلي و پراكنده‌اي كه ضمن جامعه مورد مطالعه داشته است ,براي ارائه فرضيه مي‌تواند استفاده كند. علاوه بر تجارت شخصي, محقق گاهي نيز كه ارتباط مستقيمي با موضوع مورد مطالعه نداشت است مي‌تواند از اطلاعات و تجارب شاهداني كه مستقيماً در ارتباط با جامعه مورد نظر بوده‌اند براي بدست آوردن اطلاعات مقدماتي درباره پديده و متغيرهاي آن استفاده نمايد و بعنوان مثال چنانچه موضوع تحقيق ما مطالعه در تضاد يا ستيز نقش ها در بين پرسنل يك سازمان اداري يا بيمارستان باشد بدون گردآوردن اطلاعات مقدماتي از جوي كه حاكم بر آن سازمان يا بيمارستان است , ارائه فرضيه براي ما امكان پذير نيست , بنابراين در اين مرحله كه اطلاعات ما بسيار ضعيف و يا تقريباً هيچ است و چنين كاري نيز بر عهده ما قرار گرفته است. ناچاريم براي شروع كار با انجام مصاحبه و تماس برخوردهاي مستقيم و غير مستقيم با مسئولين و پرسنل آن سازمان يك يا چند رابطه علي احتمالي را در ذهن خود پرورانده و بعنوان فرضيه ارائه دهيم تا ضمن تحقيق به محك آزمايش در آيد.
2-تحقيقات انجام شده قبل
تحقيقات انجام شده قبلي در زمينه مورد مطالعه و يا زمينه‌هاي مشابه در غالب موارد مي‌تواند به ما كمك فراواني نموده و از بسياري جهات درارائه فرضيه و كار تحقق ما را رهنمون باشد بنابراين لازم است كه محقق قبل از ارائه فرضيه به تحقيقات انجام شده در موسسات پژوهشي دولتي و غير دولتي رجوع نموده تا از دوباره كاري احتمالي و يا احياناً از ارائه فرضياتي كه قبلاً به محك آزمايش در آمده و باطل گرديده پرهيز گردد. ضمناً محقق مي‌تواند از تكنيك هاي الگوها و شيوه‌هاي بكار گرفته شده در تحقيقات انجام شده قبلي نيز ياري گيرد.
3-اطلاعات و آگاهيهاي تئوريك
محققي كه به منظور دست يابي به روابط علت و معلولي بين متغيرهاي موجود يك پديده اجتماعي به تحقيق مي‌پردازد, لازم است كه علاوه بر اعمال دقت كامل در كار پرسشگري و عمليات ميداني و بطور كلي در انجام جمع آوري دقيق اطلاعات , بايستي بتواند واقعيت هاي موجود يا نتايج بدست آمده را با زبان جامعه شناسي بيان نموده و با ديدي جامعه شناختي تبيين نموده و نتايج بدست آمده را با زبان جامعه شناسي بيان نمايد .
در حقيقت تفاوت بين مشاهده‌گري كه واقعيت ها را مي‌بيند و از هرگونه تحليلي درباره آنها عاجز است با مشاهده‌گري كه هر واقعيت اجتماعي را با روش بيني و نكته سنجي علمي تبيين وتفسير مي‌كند آنست كه مشاهده گر اول فاقد اطلاعات تئوريك درباره پديده هاي اجتماعي بوده در حاليكه مشاهده‌گر دوم از اطلاعات نظري گسترده‌اي برخودار است و هر واقعيت يا پديده را با بياني عملي تعريف نموده و آنرا با پديده‌هاي ديگر در رابطه علي قرار مي‌دهد .
زمينه سنجي : زمينه سنجي با تحقيق مقدماتي مرحله كوتاهي است كه غالباً در پژوهشهاي ميداني قبل از ارائه فرضيه و تجديد جامعه مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. در تحقيق مقدماتي معمولاً از تكنيك مشاهده و گاهي نيز از "فهرست سئوالات" استفاده مي‌شود.
در اين مرحله سعي مي‌شود تا ويژگيهاي كلي و ابعاد جامعه مورد مطالعه شناسائيي گرديده و در صورتيكه قصد نمونه‌گيري داشته باشيم, بتوانيم نمونه‌هاي خود را با توجه به گونه‌گوني جغرافيائي و تنوع اقليمي و ساخت اقتصادي , اجتماعي منطقه انتخاب نمائيم . در تحقيقات ميداني گاه نيز بجاي "زمينه سنجي", اصطلاح "ديد كلي " را بكار مي‌برند كه منظور همان مشاهده كلي و عمومي محقق قبل از ارائه فرضيه و محدود نمودن دقيق جامعه مورد مطالعه است .
-جمع آوري اطلاعات تحقيق
مرحله بعدي كار تحقيق كه مرحله بسيار با اهميتي نيز محسوب مي‌گردد, زماني است كه پس از انجام مقدمات كار يعني مشخص و معين شدن جامعه مورد مطالعه و تنظيم فرضيه‌ها با توسل به تكنيك هاي خاصي ,اطلاعات و ارقام لازم را از جامعه مورد مطالعه جمع آوري مي‌كنيم .
مهمترين تكنيك هاي جمع آوري اطلاعات عبارتند از
1-پرسشنامه تحقيقاتي 2-مشاهده در تحقيق 3-استفاده از فيش 4-نمونه گيري 5-مونو گرافي
آموزش خلاقیت به كودكان
1-تجارب دانش آموزان را به موقعیت های خاص محدود نکنیم..
کار های بدیع و تخیلات دانش آموزان را مورد تشویق قرار دهیم، سوالهایی از آنها بپرسیم که مشوق تفکر واگرا باشند، و از تکرار روش های معمول و متداول بپرهیزد. سوالهایی که که راه حل های متعدد داشته باشد مشوق تفکر واگرا و خلاقیت است. ما معلمین ریاضی ، باید ریاضی را آنطور که هست به دیگران یاد دهیم . باید توجه کنیم که ریاضیات تنها مجموعه ای از حقایق نیست که به شکل قضیه یا مسئله به دیگران نشان داده شود .و ریاضی تفکر است که به وسیله مجموعه ای از قضا یا و مسائل باید آن تفکر را در کسانی که خواستارآن هستند به وجود آوریم تا هر کس به هر مقدار ریاضی که می داند بتواند با مسائل برخورد کند.
2-برای طرح سوالها و اندیشه های غیر معمول و بدیع ارزش قائل شویم ..
دانش آموزان خود را تشویق کنید تا سوال های گوناگون از ما بپرسند. فراتر از اطلاعات دانش های معمول فکر کنند و راه های مختلف برای مسائل پیشنهاد دهند دانش آموزان را دراظهاراندیشه های اصیل و بدیع تشویق کنیم و با اظهار نظرهای غیر قالبی ، غیر متداول و تازه ی آنها با خوشرویی و با احترام برخورد نماییم ، حتی اگر فراتر از تصورات خود باشند .
وقتی که ریاضیات به صورت ساخته و پرداخته و در آن هر سوالی با جواب صریح و متکی بر دلیل توسط خود معلم به دانش آموز ارائه شود ، دیگر دانش آموز حق هیچ نوع اظهاری ندارد زیرا سخن معلم درست است و دلیلی برای درستی آن ارائه داده و چون و چرای دانش آموز رد می شود. باید به دانش آموز فرصت داده شود تا در جریان یادگیری فعال باشد و ببیند که چگونه تعریفی تکامل پیدا می کند .
باید حدس زدن و آزمون را که شیوه ی علمی و خلا قانه است به دانش آموزان در ریاضیات و هندسه آموزش داد.
3-فرصت هایی برای خود آموزی و یادگیری اکتشافی در اختیار دانش آموزان قرار دهیم..
یکی از ویژگیهای افراد آفریننده ،استقلال شخصی و توانایی پیدا کردن راه حل مسایل به طریق اکتشافی و از راه خود آموزی است . اگر تنها حفظ کردن مطالب ، راه حل های قالبی مورد تایید معلمان واقع شوند،؛ دانش آموزان به حفظ مطالب تشویق خواهند شد ،اما اگر اندیشه های اصیل مورد تایید قرار گیرند ، دانش آموزان به فعالیت های خلاق مبادرت خواهند کرد . کلاس باید جایگاه کشف کردن باشد به دانش آموزان اجازه دهید که خود مسئله و یا قضیه ای ارائه دهند هر چند ساده باشد مهم این است که فکری تازه و کشفی جدید به وقوع بپیوندد . ریاضیات باید طوری تدریس گردد که حس کنجکاوی را در فرا گیران به طوری تداوم بخشد که همیشه در پی یافتن عقاید تازه درریاضی و کشف مطالب جدید باشند، هر چند که این مطالب قبلا به وسیله ی دیگران کشف شده باشد .
4-نسبت به تفاوت های فردی دانش آموزان با احترام برخورد کنیم..
برخورد درست معلمان با دانش آموزان در رشد استعدادهای خلاق آنها تاثیر فراوان دارد از وادار کردن دانش آموزان به رقابت و هم چشمی با یکدیگر بپرهیزیم. هر یک از دانش آموزان دارای استعداد و قریحه های خاص خود هستند که شاید از این جنبه با دانش آموزان دیگر متفاوت باشند در پرورش این استعدادهای ویژه در دانش آموزان بکوشیم .
5-رفتارهای خلاق را برای کودکان قرار دهیم..
پژوهشهای انجام شده نشان داده اند که روش آموزش از طریق سرمش دهی بیشتر از روشهای مرسوم آموزشی منجر به ایجاد رفتارهای خلاق در یاد گیرندگان می شود .
6-از روش های و فنون ویژه بالا بردن سطح آفرینندگان استفاده کنیم..
تعدادی روش و فن آموزشی وجود دارند که با استفاده از آنها در پرورش استعدادهای خلاق کودکان بسیار موثرند. معروفترین آنها روش ((بارش مغزی)) است. در این روش معلم مسئله ای را به دانش آموزان می دهد و از آنها می خواهد تا هر چه راه حل برای مسئله به ذهنشان می رسد بگویند. معلم دانش آموزان را برای دادن راه حل ها و اظهار نظرهایی مختلف تقویت می کند ولی پیش از ارائه تمامی راه حل ها از سوی دانش آموزان ،درباره آنها هیچ گونه اظهار نظری نمی نماید. روش دیگر آموزش ((مهارتهای پژوهشی )) است. آموزش مهارتهای پژوهشی به طرح آزمودن فرضیه از سوی یاد گیرنده گان کمک می کند. روشهای درست طرح فرضیه به وسیله دانش آموزان منجر به ایجاد طرز تفکر خلاق در آنها می شود.
برخورد درست معلمان با دانش آموزان بررشد و استعدادهای خلاق آنها تاثیر فراوان دارد. از وادار کردن دانش آموزان به رقابت و هم چشمی با یکدیگر بپرهیزیم. هر یک از دانش آموزان دارای استعداد و قریحه های خاص خود هستند که شاید از این جنبه با دانش آموزان دیگر متفاوت باشد. در پرورش این استعدادهای ویژه در دانش آموزان بکوشیم

 

انجمن خیر کوچولو ها

بسم الله الرحمن الرحیم

خیر کوچولو نامی بسیار آشنا و دوست داشتنی برای تمامی همراهان موسسه دنیای نوابغ .نامی که حتی شنیدن آن نیز حس خوب و انرژی مثبت کمک به همنوع رو در لحظه ی اول القا می کند .

خیر کوچولو یعنی اینکه کوچولوهای ما از همین سال های ابتدایی زندگیشان با ادبیات و کلام خیر بودن آشنا بشوند و با تمام وجود حس کنند که باید در هر مسئله و مشکل و گرفتاری و....تا جایی که توان دارند به همنوع خودشون کمک کنند و هیچ وقت از کنار هم دردی با دیگران به راحتی عبور نکنند .

در واقع خیریه" خیر کوچولو "در دل دنیای نوابغ از آذرماه سال 1394 با مدیریت خانم مریم نظیفی و با کمک و همکاری خانم منیره ممیز مدیریت موسسه دنیای نوابغ و کلیه کادر پرسنل خوب دنیای نوابغ جهت فعالیت در کارهای خداپسندانه بنا شده است .

" خیر کوچولو " اولین خیریه ای هست که اعضای آن را کودکان 3 تا 6 سال تشکیل می دهند و بیشتر هدف این خیریه، خیر پروری و نهادینه کردن مهربانی و محبت و ایجاد فرهنگ سازی کارهای نیک در کودکان است

این خیریه که در موسسه دنیای نوابغ برپا شده است ، کودکان را تشویق به عضویت در خیر کوچولو کرده و و با برپایی کلاس ها و همایش هایی برای کودکان و خانواده ها آنها را به انجام کارهای خیر ترغیب می نماید.

لازم به ذکر است هرچند هزینه مادی این خیریه ماهانه و به مقدار دلخواه توسط خانواده کودکان پرداخت می شود اما مشارکت کودکان در این امر زمینه های لازم فرهنگی را در درون آنها ساخته و کودکان را نه با کلمات که با عمل نیکوکاری آشنا می سازد

انجام اردوهای شاد –جلسات سیاسی کودکانه – همایش های خیرین و ازاین قبیل کودکان را چنان پرورش می دهد که در مسائل اجتماعی دخیل شده و از سن کودکی درک و فهم از پیرامون خود را پیدا کرده و به تفکر و حل مسائل موجود بپردازند، از ویژگی های این تفکر خجالت زدایی کودکان – رشد رفتار اجتماعی-تفکر و هدفمندی و ساختن آینده ای نیک برای کودک و حتی آشنایی با مسائل سیاسی و شخصیت های سیاسی است که باز هم متذکر می شویم این آموزش ها در غالب همایش های شاد و به دور از هرگونه مواردی است که در روحیه کودک اثر منفی گذارد وکودک تا جایی با مسائل فقر- بیماری و نیازمندی جامعه روبه رو می شود که ضرری به روحیه ی او وارد نگردد.

اعضا خیر کوچولو

در حال حاضر خیر کوچولو دارای 30 عضو است

اولین خیر کوچولوی دنیای نوابغ 
1: ماهک ثباتیان
2:
3:
4:
و......


کارهایی که خیر کوچولو تا کنون انجام داده است

1: کمک به نیازمندان و بیماران
2: کمک در آزاد سازی یک زندانی در برنامه یک ضیافت ویژه ماه مبارک رمضان
3: کمک در حل مشکلات یک کودک معلول و همبازی شدن با او
4: فراهم کردن سبدهای غذایی در مناسبت های ویژه (ماهانه..ماه رمضان..و عید
5: برپایی فروشگاه های و غرفه های خیریه
خیرکوچولوهای دنیای نوابغ تاکنون مورد تشویق کانون عترت و قران شهید بحرینیان – شورای شهر اصفهان – عزیزانی در استانداری و مجموعه خیریه بانوان نیکوکار قرار گرفتند.

 

 

اهمیت استعداد یابی در کودکان

 

 

از دیرباز تا کنون کودکان و اینده ی انها مهم ترین دغدغه ی والدین بوده و هست.انها همیشه نگران ارزشمندترین سرمایه های خود هستند و تمام انرژی و توان خود را صرف میکنند تا به بهترین شکل بتوانند.انها را به ثمر بنشانند و یکی از مهم ترین مسایلی که در این میان میتواند بسیار مهم و اثر گزار باشد این است که هر کودک دقیقا در مسیری قرار بگیرد که استعداد و علاقه را همزمان داراست تا به بهترین شکل شکوفا گردد...با پیشرفت دانش روانشناسی امروزه آزمونهایی هستند که دقیقا میتوانند والدین را راهنمایی کنند که نقاط ضعف و وقوت کودک انها چه ایتم هایی است و والدین با سرمایه گذاری روی این ایتم ها میتوانند اینده ی شاد تری و پر بار تری برای کودک رقم بزنند.....معیار تفکر و تعیین سرنوشت کودکان در والدین نسبت به چندین سال پیش بسیار متغییر شده قبلا والدین قرار گرفتن کودکان در مسیرهایی که به ضم خود و جامعه  پر بازده بود به عنوان مثال اکثریت قریب به اتفاق والدین برای کودکان خود رشته ی پزشکی را انتخاب میکردند یا در میان کلاسهای فوق برنامه کلاسهایی مثل ریاضی و...  را  برای کودک خود انتخاب میکردند و مطالعه ی روی ایتم هایی که باید به ان توجه میشد نداشتند و در نتیجه حاصلی جز افرادی که با زور در مسیری که عشق و علاقه و استعدادی در ان نداشتند قرار گرفتند نداشت...و این مهم باعث شد که در سالهای اخیر به این ایتم ها توجه زیادی معطوف شود تا کودکان در مسیر درست و پر بازبدهی قرار بگیرند و از استرس و تنش والدین نیز کاسته شود....امروزه کنار تمام مسایل ضروری برای کودکان مثل خورد و خوراک و پوشاک و...سنجش استعداد و علاقه کودکان قرار میگرد تا والدین را راهنمایی کنند که چه کلاس یا کارگاهی میتواند باعث شود نقاط ضعف کودک پوشش پیدا کند و نقاط قوت او تقویت شود......در روشهای قدیمی والدین مطلع چون مرجعی جهت راهنمایی و انتخاب روش درست  نداشتند مجبور بودند  کودک خود را مدام از این کلاس و کارگاه به کلاس دیگری ببرند و کلی زمان و هزینه را صرف کنند تا متوجه بشوند مسیر درست کدام است و یا گاها بدون مطالعه و برنامه خودشان کلاس یا رشته ای را انتخاب کنند و در انتها نتیجه ای از ان حاصل نشود...  

اهمیت آزمون های  استعدادیابی

این دسته از ازمونها با هر رویکردی باشند میتوانند مسیر استعداد و علاقه کودک را مشخص کنند به صورت کلی تا والدین انها بتوانند از مسیر صحیح مطلع گردند و کودک را در مسیر صحیح قرار دهید  ....آزمونهای زیادی وجود دارند که میتوانید بنا به سلیقه ی خود و نظر کارشناس یکی از انها را انتخاب کنید...این آزمونها برای تمام گروه های سنی وجود دارند

 

نویسنده:راحیل امینی 

اهمیت استعداد یابی در کودکان (2)

مطالعات چند سال اخیر نشان داده است که کودکانی که والدین انها اجازه دادند درمسیر استعدادشان قرار بگیرند بدون استثنا در مسیر موفقیت قرار گرفتند بدون توجه به اینکه در جه رشته یا حرفه ای قرار گرفتند...

دنیای امروز دنیای مهارت هاست و کودکانی که در مهارت های روزمره قدرت و توانایی بیشتری دارند موفق تر خواهند بود مثلا افرادی که مهارت کنترل بحران دارند موفقتر خواهند بود در مقابل کسانی که سطح سواد بالایی دارند ولی کنترل بحران در انها ضعیف است  .....

نکته طلایی در مورد آزمونها این است که شرایط آزمون حتما باید رعایت شود چون نقطه نظری که به آزمون ها وارد میباشد این است که نمیشود یک کودک را با یک جلسه انالیز کرد در نتیجه :

  • تمام شرایط روز آزمون را مورد بررسی قرار دهید تا موردی در نتیجه ی ان تاثیر نگذارد به عنوان مثال کودک قبل از ازمون دعوا نکرده باشید یا موردی که در کودک استرس ایحاد کند نباشد تا خود واقعی کودک نشان داده شود
  • سعی نکنید قبل از آزمون برای کودک خصوصا پیش از دبستان ها  با گفتن مطالب یا مواردی در نتیجه آزمون اثر بگذارید
  • شرایط جسمی مناسبی داشته باشد و بیمار نباشد به اندازه ی کافی خوابیده باشد...
  • حتما آزمونهای معتبر و به روز استفاده کنید.. حتما از گروه کارشناسان حرفه ای استفاده شود.. تا پس از ازمون آن را به درستی تحلیل کنند و شما را در مسیر درست قرار دهند...
  • حتما کودک قبل از آزمون حمام کرده باشد...
  • به هیچ عنوان به کودک نگویید آزمون داره و استرس در او ایجاد کنید خصوصا کودکان پیش از دبستان
  • لطفا پس ازآزمون رفتارتان با کودک تغییر ندهید و به صورت افراطی تحت تاثیر قرار نگیرید....
  • خودتان را گول نزنید و اجازه دهید کودک خد واقعیش را نشان دهد مثلا بعضی از والدین سولات آزمون را دانلود میکنند و با کودک کار میکنند در نتیجه آزمون نتیجه وقعی از کودک نخواهد بود...

 

 

 

 

نویسنده:راحیل امینی 

برنامه کلاسی گروه کاشفک

ایام هفته  زنگ اول  زنگ دوم  زنگ سوم 
شنبه   ریاضی مونته سوری شاهنامه خوانی  imath
یکشنبه 

یک ساعت در طبیعت

مهارت اجتماعی کارگاه تقویت هوش
دوشنبه زبان انگلیسی دقت و تمرکز  خلاقیت
سه شنبه  کارگاه تقویت هوش نقاشی خلاق خلاقیت
چهارشنبه  زبان انگلیسی  آسمانی ها نوشتن
پنج شنبه  ----------------------- -------------------- ------------------

 

برنامه کلاسی گروه نابغک

ایام هفته  زنگ اول  زنگ دوم  زنگ سوم 
شنبه  یک ساعت در طبیعت  مهارت اجتماعی علوم انسانی لوحه
یکشنبه 
واحد کار خلاقیت 
آسمانی ها 
ریاضی مونته سوری شاهنامه خوانی 
دوشنبه یک ساعت در طبیعت  زبان انگلیسی علوم انسانی نوشتن 
سه شنبه ریاضی مونته سوری  آوا شناسی  کارگاه تقویت هوش
چهارشنبه  دقت و تمرکز  زبان انگلیسی  نقاشی خلاق
پنج شنبه  ----------------------- -------------------- ------------------

 

پروپوزال

پروپوزال موسسه مطالعه و خلاقیت کودک و نوجوان

(آژانس استعداد یابی جهانی)

بیان مسئله:
تعریف انسان موفق در هزاره سوم و درعصر فشرده شدن رقابتها و تخصصی تر شدن امورچیست؟
چه کسی می تواند در زمینه شغلی و به تبع آن اقتصادی و خانوادگی آینده تضمین شده تری داشته باشد؟
در مسابقه پیشرفت و توسعه فردی برنده کیست؟
آیا می توان مزیت نسبی و استعداد افراد را یافته و آنان را در زمینه ای که استعداد دارند هدایت نمود؟

تئوری:
بی گمان استعداد افراد تحت تاثیر عواملی چون محیط، آموزش، ویژگیهای وراثتی و ژنتیکی، خانواده، دوستان، امکانات و دهها فاکتور دیگربا یکدیگر متفاوت بوده و هر فردی در زمینه ای خاص استعداد بیشتری از خودد بروز می دهد . البته این درست است که خواستن توانستن است و فرد اگر بخواهد می تواند در هر زمینه ای موفق شود. لیکن اگر همین فرد در زمینه ای که استعداد دارد تلاش کند با هزینه کمتر و صزف وقت اندک تر می تواند موفقیتهای چشمگیر تر و پایدار تری کسب کند. بدیهی است در جهانی که سرعت رقابت بالا بوده و هر چه بیشتر در حال تخصصی تر شدن است. انسان موفق انسانی است که در سن کمتری مدارج بالاتری را طی کرده باشد. فردی می تواند یک شبه ره صد ساله بپیماید که در راهی قدم بگذارد که در آن راه نیروی قدرتمندی به نام استعداد یا مزیت نسبی فردی بتواند موجب پیشرفت او گردد.
در زبان انگلیسی ضرب المثل زیبائی وجود دارد که می گوید:" Love it or leave it" یا عاشقش باش یا رهایش کن شاید منظور این ضرب المثل همین باشد که اگر در کاری مزیت نسبی نداری بهتر است رهایش کنی چرا که هیچ موفقیت چشمگیری در آن به دست نمی آوری ، امروزه سازمان تجاررت جهانی World Trade Organization(WTO)) نیز بیشترین اهمیت را برای مزیت نسبی شرکتها ، کشورها و اشخاص حقیقی یا حقوقی قائل شده است . اگرمزیت نسبی را به استعداد ترجمه کنیم یا لا اقل بخشی از مزیت نسبی را استعداد بدانیم باید قبول کنیم اگر فردی در زمینه ای استعداد داشته باشد در آن زمینه واجد مزیت نسبی بوده و بنا بر تعریف مدیریت استراتژیک عاقلانه این است که در آن زمینه وارد شود تا پیشرفت نماید. شاید یکی از مثالهای خوب در این زمینه شاعر معروف محمد حسین شهریار باشد. همه می دانیم که شهریار با قریحه و استعداد شاعری وارد دانشکده پزشکی شد و به تحصیل طب پرداخت اما به زودی دریافت که در این زمینه استعداد و علاقه ای در او نیست و با شجاعت و جسورانه پزشکی را رها کرده به شاعری پرداخت حال تصور کنید اگر او به هر دلیلی این کار را نمی کرد و اصرار داشت در زمینه ای که استعداد( مزیت نسبی) ندارد تحصیل کند. یقینا امروز اثری از نام او نبود و حدا کثر وی پزشکی گمنام بود که در ازمنه گذشته طبابت می کرد همچون بسیاری از هم دوره ای های وی اما او فرد خوش اقبال و البته جسوری بود که توانست استعداد خود را کشف کند و به شاعری بپردازد و امروز یکی از مفاخر کشور گردد. از این دست افراد در سراسر جهان بسیارند که البته اندکی از آنان با کشف استعدادشان و جسارت در تغییر رشته توانسته اند ماندگار شوند . لیکن اکثر افراد از این شانس یعنی کشف استعداد محروم مانده و اگر هم این اتفاق بیفتد دیگر دیر شده و راه بازگشتی نیست چنانکه درر ادبیات تمثیلی خود از قول سعدی داریم که: آن زمان که می توانستم نمی دانستم و حال که می دانم نمی توانم"
با این توضیح در می یابیم که در بخش آموزش و پرورش کشور جای نهادی در جامعه خالی است که بتواند با روشی علمی و عملی در سنین خردسالی چنین خدمتی را به آحاد افراد جامعه ارائه دهد و از سنین پائین بتواند با روشهائی علمی و استاندارد بر پایه روانشناسی و رغبت سنجی کودکان را استعداد یابی نموده و آنان و خانواده آنان را به سمتی سوق دهد که کودک در آن زمینه واجد استعداد یا مزیت نسبی است. این در حالی است که به این که کشف استعداد کودکان از سنین خردسالی و پیش از دبستان یکی از برنامه های استراتژیک اجتماعی در جهان معاصر بوده و بسیاری از دولتها با اهتمام به این مهم با شناسائی استعداد آحاد افراد جامعه هر یک را به سوی استقرار در جایگاه واقعی خویش رهنمون می گردند چنانکه معنای عدالت اجتماعی نیز چیزی جزقرار دادن هر کس در جایگاه واقعی خود نیست . آن چنان که مطابق روایات معتبر اسلامی امام زمان علیه السلام نیز با همین متد یعنی گماردن هرکس به کاری که استعداد و توانائی آن را دارد عدالت را می گستراند.

نمونه های خارجی:
در جهان بالغ بر شصت سال است که چنین سازمانی تحت عنوان سازمانهای سنجش استعداد یا Talent Childcare Centerو یا عناوین مختلف بوجود آمده و از 3 ساالگی کودکان را استعداد یابی می نمایند شاید در این زمینه بتوان شوروی سابق را به جهت تفکر کمونیستی حاکم بر آن پیشرو دانست به نحوی که مشهور بود ژیمناست ها یا سایر ورزشکاران و مدیران یا حتی فضا نوردان شوروی سابق از کودکی مورد شناسائی قرار گرفته و تحت آموزش قرار می گیرند. در این سوی دیوار آهنین در کشورهای بلوک غرب نیز از دیر باز به این مهم اهتمام ورزیده شده و مدارس فوتبال یا حتی رقص و مدارس نظامی از کودکی به شناسائی مخاطبین مستعد خود می پردازند به نحوی که در این زمینه دهها نرم افزار و آزمون و روش استاندارد طراحی گردیده است . تا جائی که از برخی از این آزمونها در روشهای نوین تجارت الکترونیک نظیر CRM نیز بهره گرفته می شود.
این قبیل سازمانها در جهان متعددند لیکن به عنوان نمونه می توان به Children's Talent Education Centre که با منشاء ژاپنی در سراسر جهان شعبه دارد و یا American talent agency که با منشاء آمریکائی در جهان فعالیت می نماید و یا به نسخه های اروپائی آن نظیر British Talent و یا دانشگاه کودکان آلمان در شهر ووپرتال اشاره نمود . اما همه این روشها و روش مادام منتسوری فقط ناظر بر شکوفا نمودن بخشی از خلاقیتها است و حال آن که در روش استعداد یابی موسسه همه استعدادهای کودک کشف و آنگاه با روش اشباع شکوفا می گردد.

در ایران:
1- در ایران موسسه مطالعه و خلاقیت کودک و نوجوان به شماره ثبت 22779 به عنوان یک موسسه خدمات پژوهشی با هدف کشف استعداد کودکان و نوجوانان 3 تا 15 ساله کشور و سپس شکوفا نمودن آن با روش اشباع که روشی غیر آموزشی است و مبتنی بر پژوهش و تحقیق است از سال 1386 فعالیت خود را آغاز نموده و علیرغم بی مهریهائی که از سوی دستگاههای ذیربط دیده با استقبال مردم مواجه گردیده و در نخستین آزمون سراسری خود به رغم کاستیهای فراوان بیش از بیست هزار کودک و نوجوان را مورد ارزیابی قرارداده و زمینه های استعداد آنان را اعلام نموده است و برای حدود دو هزار نفر از آنان نیز به روش حضوری یا مکاتبه ای دورههای شکوفائی خلاقیت و استعداد را در زمینه ای که واجد مزیت نسبی هستند برگزار نموده است.که نتایج آن در سایت موسسه به نشانی WWW.koodak.ir موجود است . نمونه سئوالات آزمون سنجش استعداد که با 200 هزار مورد آزمودنی هنجار یابی نورم گردیده است نیز روی لینک WWW.iqk.ir موجود است.

ماموریت:
1- کشف استعدادکودکان و نوجوانان:
تصور کنید وقتی سه ساله بودید می دانستید که قرار است چکاره شوید ! یا بهتر از آن این که می دانستید چکاره شوید بهتر و موفقترید! و وقتی پنج ساله بودید در آن زمینه تخصصی که استعداد دارید شروع به کسب تجربه میکردید! در این صورت فکر می کنید امروز در چه جایگاهی بودید؟ و فکر می کنید کشور در چه جایگاهی بود؟
بیش از 60 سال است که در جهان صنعتی وپیشرفته بصورت تخصصی و سازمان یافته این مهم انجام و استعداد کودکان از سه سالگی تشخیص داده می شود. اولین ماموریت موسسه نیز کشف همین استعداد است.
2- شکوفا نمودن استعداد کودکان و نوجوانان:
آیا می توان از 3 یا 5 سالگی با تغییر شرایط موجب شکوفائی استعداد کودکان گردید؟ تا در سنین نوجوانی این شکوفائی منجر به پیدا کردن هدف گردد. مسلما پس از کشف استعداد این ماموریت ابتر می ماند اگر در زمینه شکوفائی آن هیچ اهتمامی به عمل نمی آمد لذا موسسه با فراهم نمودن امکانات محیطی و نه از طریق آموزش مستقیم بلکه از طریق ر وش اشباع و مواجه نمودن کودک مستعد با محیط خلاق استعداد او را شکوفا می کند.

اهداف:
1- کشف استعداد کودکان و نوجوانان کشور
2- معرفی استعدادهای برتر به خانوادهها و جامعه
3- ترویج فرهنگ شهروندی
4- تحقیق میدانی و آمار گیری از جامعه هدف
5- اطلاع رسانی دستاوردهای تحقیقی و ارائه آن به مراکز ذیربط یا علاقمند
6- تدوین و ایجاد الگوئی ملی و جهانی
7- کمک به مراکز پژوهشی و آموزشی کشور

برنامه شکوفائی استعداد:
این برنامه در قالب سیلابسهای شکوفائی استعداد تدوین و در سایت موسسه به نشانی www.koodakiq.com قرار گرفته است که کودکان در زمینه ای که استعداد دارند در محیط موسسه با امکانات سیلابس مربوطه مواجه شده و به روش اشباع زمینه شکوفائی استعداد آنان فراهم می گردد.
دوره شکوفائی خلاقیت یک دوره آموزشی نیست و به هیچ وجه هدف از آن آموزش به کودک نمی باشد. بنابر این موسسه مطالعه و خلاقیت کودک و نوجوان یک آموزشگاه نمی باشد. این موسسه مهد کودک هم نیست چرا که به هیچ وجه همچون مهد کودک برنامه نگهداری از کودک را ندارد.کودکان پذیرفته شده در این موسسه در گروه رشته ای که استعداد دارند در محیط اشباع قرار می گیرند. محیط اشباع محیطی است که در آن از کودک خواسته نمی شود چیزی بیاموزد یا حتی حضور دائم داشته باشد بلکه برای او محیطی فراهم می گردد تا آزادانه ببیند و تجربه کند و نیازهای خود را برآورده سازد ، او ممکن است متناسب با استعداد خود به آزمایشگاه برود ، شاهد جوشکاری باشد یا در طبیعت سنگ جمع کند ، ممکن است متناسب با استعدادش در محیطی قرار گیرد که باید تصمیم بگیرد و مدیریت کند، جملاتی با شعر یا به زبان انگلیسی به او گفته شود و همه و همه صرفا در راستای استعداد او خواهد بود چنین کودکی مثل آن کودکی که به جای رفتن به کلاس زبان در محیط انگلیسی زبان پرورش می یابد و انگلیسی را حفظ نمی کند بلکه می فهمد. مهارتهای رشته ای را که در آن استعداد دارد در اثر مواجهه محیطی می فهمد و نمی آموزد.

دوره اشباع موسوم به دوره شکوفائی خلاقیت شامل دورههای زیر است:
- دوره عمومی اول: سه ماه بوده و در آن آزمون تکمیل می گردد و در واقع با ضریب بالا تری زمینه استعداد او کشف می گردد.( سیلابسها در سایت موجود است)
- دوره تخصصی اول:شش ماه بوده و کودک 80 درصدوقت خود را در محیطی می گذراند که در آن مزیت نسبی و استعداد دارد( سیلابسها در سایت موجود است)
- دوره تخصصی دوم یا فوق تخصصی:شش ماه بوده و در این دوره کودک در زیر شاخه زمینه ای که استعداد دارد پژوهش کردن و طرح مسئله و ارائه تئوری را می آموزد( سیلابسها در سایت موجود است)
- دوره پژوهشی: محدودیت زمانی نداشته و کودک موضوعات پژوهشی در قالب پروژه دریافت و با امکانات و آزمایشگاههای موسسه به کمک استاد راهنما پروژهها را به انجام می رساندچنین کودکی خود راه پیشرفت را یافته و بدون شک به عنوان یک کودک خود ساخته می تواند تحول آفرین و کارآفرین باشد.

منابع علمی:
بحث کشف و آموزش استعدادهاي درخشان ريشه خود را در جنگ سرد و رقابت تسليحاتي و علمي بلوک شرق و غرب مي يابد. بعد از اتمام جنگ جهاني دوم، شوروي و آمريکا همزمان به فکر جذب و استفاده از دانشمندان آلماني افتادند و به اين طريق براي اولين بار سياست رسمي جهت استعداديابي و جذب استعداد اتخاذ شد. اما تنها بعد از ارسال ماهواره اسپوتنيک در 1957 بود که رشد و توسعه استعدادهاي درخشان در سطوح پايه و از دوران نوجواني اهميت پيدا کرد. مطالعات ليتا هولينگورث و لويس ترمان (Lita Hollingworth & Lewis Terman) در آن سال ها پايه گذار بحث رشد و پرورش استعدادهاي درخشان شدند. در ايالات متحده روند برنامه ريزي براي رشد و پرورش استعدادهاي درخشان بعد از چاپ گزارش مارلند (Marland Report 1972) که نشان داده بود استعداد یابی و پرورش استعداد در مدارس آمريکا ناديده گرفته شده اند، وارد فاز جديدي شد و برنامه هاي خاص براي استعدادهاي درخشان با کمک مالي دولت فدرال و در سطح ايالتي طراحي و اجرا شدند. اين برنامه ها دو رويکرد کلي را در پيش گرفتند يکي جداسازي نخبگان و آموزش آن ها تحت برنامه ها و يا مدارس خاص بود و رويکرد ديگر به ارائه برنامه هاي توانمندسازي و رشد فردي در کنار برنامه درسي معمولي مي پرداخت. همزمان با اين تحولات دو نهاد مسئول نيز در سطح ملي به وجود آمدند يکي انجمن ملي دانش پذيران نخبه (National Association for Gifted Students) و ديگري زيرگروه استعدادهاي درخشان دانش پذيران ممتاز (Talented & Gifted Division of the Council for Exceptional Students) بود. اين دو نهاد در طول سال ها وظيفه سياست گذاري هاي عمده براي استعدادهاي درخشان را به عهده داشته اند و سياست هاي اتخاذ شده توسط اين نهادها در تمامي دنيا به عنوان راهنماي سياست گذاري محسوب شده اند. در طول دهه هاي اخير عمده سياست ها در زمينه استعدادهاي درخشان به شناسايي، رشد و پاداش دهي پرداخته اند اما در طول اين سال ها کمتر به فلسفه و نگرش اخلاقي که در پس زمينه تمامي اين سياست ها قرار دارند پرداخته شده است. با وجود اين گزارشي که در سال 1993 وزارت آموزش و پرورش ايالات متحده آمريکا تحت عنوان "ارتقا ملي: توجيهي براي توسعه استعداد در آمريکا" منتشر کرد، نشان داد که علي رغم تمام مشکلات اخلاقي مجموعه سياست هاي اتخاذ شده در طول دهه هاي گذشته در رشد کمي و کيفي توده نخبگان موفقيت به سزايي داشته است.

در سال 1985 با چاپ دو کتاب که سياست هاي استعدادهاي درخشان به خاصه سياست هاي جداسازي استعدادهاي درخشان و سياست رشد انتخابي نخبگان را زير سوال مي بردند، توجه عمومي به مشکلات اخلاقي درگير در مقوله آموزش نخبگان جلب شد، ناگهان کلمات خاص، ممتاز و يا استعداد درخشان جنبه ي امتيازي تبعيض آميز به خود گرفتند. به خاصه که بررسي انجام شده در 1988 توسط پول چاپمن (Paul Chapman) نشان داد که اين امتيازها کمتر به افراد اقليت نژادي، قومي، مذهبي و يا درآمدي تعلق مي گيرند. که اين يافته در ديگر کشورها نيز تائيد شده است و به طور کلي سياست هاي استعدادهاي درخشان معمولا به ضرر اقليت ها هستند. پول کينگستون (Paul Kingston) و ليونل لويس (Lionel Lewis) در مقاله اي تحت عنوان راه برتر (High Status Track) در سال 1990 نشان دادند که با وجود اين که اجراي سياست هاي استعدادهاي درخشان باعث رشد و ارتقا اغلب مدارس و دانشگاه ها به سطح برترين در دنيا شده اند اما سياست هاي سخت گيرانه پذيرش و ورود به برنامه هاي استعدادهاي درخشان باعث شده است تا بخش عمده اي از افراد جوان اقليت ها با وجود بهره مندي از استعداد و هوش کافي از ورود به اين برنامه ها باز بمانند. از طرف ديگر ورود به برنامه هاي استعدادهاي درخشان تضمين کننده به دست آوردن مشاغلي است که افرادي که نتوانسته اند وارد برنامه شوند از آن باز مي مانند و لذا اين چرخه معيوب تکرار مي شود. بنابراين علي رغم موفقيت هايشان، ناخودآگاه، برنامه هاي استعدادهاي درخشان زمينه ساز تبعيض و بي عدالتي اجتماعي مي شوند. با اين حال همان مطالعات هم نشان دادند که هيچ جامعه اي نمي تواند و نبايد نخبه هاي خود را ناديده بگيرد و رشد و ارتقا افراد نخبه در هر جامعه بايد از اولويت بسيار بالايي برخوردار باشد، هر چند که راهبرد ها و رويکرد هاي کنوني مرتبط به استعدادهاي درخشان نياز به بازنگري و اصلاح کلي دارند.
مشکل طبقه بندي و برچسب زدن به افراد در اين است که در صورتي که اقليتي از افراد جامعه را نخبه و با استعداد بناميم، اين در حقيقت به اين معني خواهد بود که اکثريت جامعه را غير نخبه و بي استعداد ناميده ايم ولي از طرف ديگربي توجهي به رشد و ارتقا افرادي که داراي استعدادي فراتر از حد معمول هستند نيز امري به همان اندازه غيراخلاقي است. در جامعه کنوني بر اساس تعدادي معيار که اغلب آن ها بر امتحانات مبتني هستند (آزمون ورودي دانشگاه ها، المپياد ها، امتحانات ورودي مدارس تيزهوشان، امتحانات دانشگاهي و...) به پنج درصد از افراد جامعه برچسب نخبه مي زنيم و در حقيقت 95% از افراد جامعه را به طور غير مستقيم غيرنخبه خطاب کرده ايم. اما از طرف ديگر لاقل در سطح آکادميک افراد نخبه را مجبور مي کنيم که همان برنامه آموزشي را طي کنند که افراد غير نخبه طي مي کنند (با اختلافات محدودي مانند ارائه دروس عمومي به صورت غيرحضوري) و هيچ برنامه مشخصي را براي رشد و ارتقا افراد نخبه دنبال نمي کنيم. مطالعات نشان داده است که در برنامه هاي آکادميک معمولي به هيچ وجه متناسب با توانايي و آمادگي افراد نخبه با ايشان برخورد نمي شود، نکته اي که در گزارش "ارتقا ملي: توجيهي براي توسعه استعداد در آمريکا" نيز بر آن تاکيد شده است.

گزارش مارلند در 1972 شش حيطه براي نخبگي مشخص کرده است که آن ها شامل نخبگي عمومي، توانايي مديريت و رهبري، خلاقيت، توانايي هاي سايکوموتور، استعداد آکادميک و سرانجام استعداد هنري مي شوند. اما متاسفانه اغلب تنها بر جنبه نخبگي عمومي و تا حدي استعداد آکادميک سرمايه گذاري شده است. بالدوين و ووستر (Baldwin & Wooster) در مطالعه در سال 1977 نشان دادند که معيار ورودي اغلب برنامه هاي مديريت نخبگان مبتني بر نمره IQ، معدل و موفقيت تحصيلي تعيين مي شوند. پروسه اي که يک مطالعه در سطح کشور آمريکا در 1982 به طور کلي آن را زير سوال برده است. شواهد اثبات کرده اند که افرادي که با اين روش ها شناسايي مي شوند و تحت آموزش خاص قرار مي گيرند، موفقيت بيشتري براي خود و مدرسه خواهند شد. اما شواهد ديگري نيز وجود دارند که نشان داده اند بخش قابل توجهي از افرادي که در طبقه بندي نخبه نيز قرار نمي گيرند مي توانند از چنين برنامه هاي آموزشي خاصي بهره ببرند. فلدهازن و همکاران در سال 1991 در يک متاآناليز مطالعات برنامه هاي استعدادهاي درخشان به چنين نتيجه اي دست يافته اند. علاوه بر اين تحقيقات مانند مطالعه کوليک (Kulik 1992) نشان داده اند که برنامه هاي جداسازي و توانمندسازي بايد براي هر فرد به صورت اختصاصي اعمال و اجرا شوند و قرار دادن افراد نخبه در يک راه از پيش تعيين شده بدون توجه به توانايي ها و استعداد وي کارايي بسيار کمتري از برنامه هاي آموزشي مبتني بر فرد (Personalized Educational Programs) دارد.

همانطور که پيش از اين نيز اشاره کردم، تا کنون هنگامي که صحبت از نخبگي به ميان مي آيد، اغلب تنها بر جنبه نخبگي عمومي و تا حدي استعداد آکادميک افراد تاکيد مي شود. اما افراد جنبه هاي بسيار متنوعي از نخبگي را بروز مي دهند، استعداد در زمينه هاي فني، در رشته هاي خاص آکادميک، در هنر و حتي در روابط فردي و اجتماعي نيز بايد از مصاديق نخبگي محسوب شوند و لذا استفاده کردن از معياري مانند امتحان که بخش محدودي از اين توانايي ها را مي سنجد، رويکردي اشتباه است. برنامه هاي استعدادهاي درخشان بايد تمامي توانايي ها و استعدادها در زمينه هاي مختلف را شناسايي و به توانمندسازي (Nurturing) افراد در زمينه استعداد فردي خود بپردازند چنين رويکردي بايد با توجه خاص و برنامه ريزي جامع براي افراد با استعداد و توانايي خاص و فراتر از معمول همراه شود. تمامي افراد نياز به برنامه هاي آموزشي چالش برانگيز دارند و ما هنگامي مي توانيم چنين برنامه اي را به ايشان ارائه دهيم که از ماهيت استعداد و توانايي ايشان خبر داشته باشيم براي اين منظور مجموعه راهبردهايي تحت عنوان TIDE (Talent Identification & Development in Education) معرفي شده اند. در اين روش بعد از شناسايي افراد، مدارس مي توانند به ارائه منحني هاي آموزشي متناسب با توانايي فرد بپردازند. نکته جالب در اين بين مطالعه اي است که مک کلاسکي (McClusky) در سال 1995 انجام داده است. او در آن مطالعه نشان داده که با شناسايي نقاط قوت و استعداد مي توان ميزان افرادي که در مدارس موفق نيستند و يا حتي ترک تحصيل مي کنند را تا حد قابل توجهي کاهش داد. در حقيقت بيشتر از اين که نظام آموزشي وظيفه آموزش به نخبگان را به عهده داشته باشد بايد رسالت خود را هدايت و جهت دهي استعدادها بداند (Talent Orientation). تنها در اين صورت است که مي توانيم هم از اخلاقي بودن مقوله استعدادپروري اطمينان داشته باشيم و هم برنامه اي موفق و صحيح براي رشد نخبگان داشته باشيم. موسسه مطالعه و خلاقیت کودک و نوجوان که در حوزه جهانی به عنوان آزانس استعداد یابی جهانی می تواند مطرح گردد. با این متد قصد دارد اولا با استفاده از آزمونهای غیر آکادمیک که نوعا مبتنی بر روشهای رغبت سنجی هستند به کشف مزیت نسبی افراد بپردازد چرا که اعتقاد دارد هر فردی می تواند مزیتی نسبی و فردی داشته باشد و ثانیا پس از کشف این مزیت نسبی یا استعداد فردی با روش اشباع به شکوفائی آن بپردازد.

مهمترین منابع علمی موسسه روش Children's Talent Education Centre با منشاء ژاپنی و American talent با منشاء آمریکائی و نسخه های اروپائی آن نظیر British Talent و است که نزدیک به 60 سال است در دنیا مورد استفاده بوده و علاوه بر آن از منابع خلاقیت مثل آزمونهای مربوطه نظیر تست زغبت شغلی و تست علائق تحصیلی ، آزمونهای استاندارد کودکان نظیر گودایناف ، ریون ، وکسلر و همچنین با استفاده از روشهای استاندارد جهانی نظیر شش سیگما و TRIZ و... استفاده گردیده است.

کارشناسان مربوطه:
موسسه از کارشناسان و کارشناسان ارشد و دکترای تخصصی به صورت پاره وقت و تمام وقت در تهران و نمایندگیهای شهرستانها استفاده می کند که اسامی برخی از آنان عبارت است از:

1- کیوان کیان دکترای حقوق بین الملل
2- علیرضا رجائی دکترای روانشناسی
3- محمود تلخابی دکترای فلسفه تربیت کودک
4- علی سمرقندیان کارشناس ارشد روان سنجی
5- علیرضا ملک خانی کارشناس ارشد روانشناسی
6- ناهید نجاران لیسانس مددکاری
7- اکرم حلاجی لیسانس گفتار درمانی
8- عبدالرزاق تمنائی کارشناس مکانیک
9- کیاسهراب کیان کارشناس ارشد پیراپزشکی
10- فاطمه کیان کارشناس زبان
11- فاطمه شاهی کارشناس فیزیک


لیست حد اقل امکانات مورد نیاز نمایندگی:
تلسکوپ نیوتنی 6 اینچ با پایه
میکرسکپ استاد و شاگرد
ست کامل مولاژ ابتدائی
ست کامل آزمایشگاه شیمی
ست کامل آزمایشگاه فیزیک
کیت الکترونیکی کاوش الکترونیک
کامپیوتر
پرینتر
فکس
اسکنر
ویدئو پروژکشن
دی وی دی
تلوزیون رنگی
گاز
یخچال
چوبهای مکعبی شکل 5 و 10 و 15 سانتیمتری جهت کارگاه ساخت و ساز
اسباب بازیهای فکری
وسایل خواب
وسایل آبدارخانه
میز و صندلی کودک
کتابهای مخصوص کودکان
جاکفشی و دمپائی
قفسه برای وسایل بچه ها
وایت برد
ساعت
وسایل فنی شامل اره ،دریل،فرز،گیره با میز،اهمتر،هویه،
آچار و پیچ گوشتی و چکش


وضعیت ساختمانی:
آزمایشگاه
کلاس باشگاه دانش آموزان
کلاس خردسالان
اتاق اسباب بازی
اتاق اداری
آبدارخانه
دستشوئی ایرانی و فرنگی
کولر،دستگاه صابون مایع،وسایل گرمازای مطمئن
کپسول آتش نشانی
جعبه کمکهای اولیه
رنگ استفاده شده در دکوراسیون و ابزار: زردو قرمز
مهمترین مراکز تهیه:
انتشارات مدرسه خیابان سپهبد قره نی،کانون پرورش فکری خیابان حجاب،انشارات سروش چهارراه فلسطین
ردیف نام کالا سایز قیمت واحد به ریال توضیحات
1 چکش 300 گرمی
2 چکش 500 گرمی
3 چکش 1000 گرمی
4 آچار فرانسه 10
5 آچار فرانسه 12
6 گیره رومیزی چدن 125
7 ست آلن متوسط
8 قیچی ورق بر متوسط
9 انبر پرچ -
10 انبر قفلی بزرگ
11 روغندان کوچک
12 کمان اره آهن بر
13 کمان اره موئی
14 تیغه اره آهن بر
15 تیغه اره موئی
16 آچار شلاقی متوسط
17 آچار 22-6
18 پیچ گوشتی سری ضربه خور
19 سوهان آهن بزرگ سری
20 سوهان چوب بزرگ سری
21 سوهان کوچک سری
22 مغار سری
23 اره چوب بر دندانه ریزودرشت متوسط
24 انبر دست بزرگ
25 دم باریک بزرگ
26 ست انبردست 6 تائی
27 پیچ گوشتی ساعتی ست
28 خط کش فلزی 30 و 50 سانتی تی
29 دریل گیربکس دار 1010وات دورمتغیر
30 اره برقی عمودبر 720وات دورمتغیر گیربکس
31 مینی فرز 840 وات
32 سنگ سمباده کوچک
33 اره موئی برقی ماکیتا
34 ترانس جوش 200 آمپر
35 کابل 14 متری
36 انبر جوش و اتصال
37 ماسک فیبری دستی
38 الکترود
39 ست مته تا13
40 ست مته الماس تا 13
41 مته شیشه 13
42 مته گرد بر ست
43 تیغ اره عمود بر
44 تیغ اره موئی برقی
45 مینی سنک فرز آهن و سنگ
46 پمپ باد 25 لیتری
47 شلنگ پمپ باد با متعلقات
48 پیستوله
49 تراز
50 متر 3 متری
51 گیره پایه عمودی دریل
52 رنده چوب
53 کپسول اکسیژن 10 لیتری با مانومتر
54 میز کارگاهی
55 اهمتر دیجیتال
56 اهمتر عقربه ای
57 منبع تغذیه
58 منبع تغذیه های ولتاژ
59 هویه وات متغیر
60 سیم لحیم کاری
61 فیبر مدار چاپی
62 اسید فیبر
63 سیم سوسماری

لوازم و مواد آزمایشگاهی:
ردیف نام کالا سایز قیمت واحد به ریال توضیحات
1 ارلن 100
2 ارلن 250
3 ارلن 500
4 ارلن خلاء
5 بالن ته صاف 100
6 بالن ته صاف 250
7 بالن ته صاف 500
8 بشر 100
9 بشر 250
10 بشر 500
11 بشر 1000
12 پتری دیش کوچک
13 پتری دیش بزرگ
14 قیف شیشه ای کوچک
15 قیف شیشه ای بزرگ
16 استوانه مدرج 250
17 مخروط مدرج 250
18 لوله آزمایش
19 جای لوله آزمایش
20 گیره و پایه
21 گیره دستی
22 چراغ الکلی
23 دستگاه تقطیر مارپیچ شیشه ای
24 سه پایه فلزی
25 توری فلزی
26 پیپت 30
27 بورت
28 قیف شیر دار
29 قرع
30 شیشه در سمبادهای موادجامد
31 شیشه کله خروسی مایعات
32 جار بیهوازی
33 پمپ خلاء
34 چوب پنبه درب بالن و ارلن فوق
35 لوله خم شو
36 پی ست پلاستیکی
37 ترازوی حساس
38 دماسنج 200-50-
39 پ هاش سنج دیجیتال
40 پ هاش سنج عقربه خاکشناسی
42 فور
43 اتوکلاو
44 انکوباتور
45 سانتریفوژ
46 میکرسکپ 1200
47 پنس
48 اسکالپل
49 تیغ اسکالپل
50 لام و لامل ساده و مدرج
51 نیترات نقره
52 گوگرد
53 اسید سیتریک جامد
54 اسید کلریدریک 98%
55 اسید سولفوریک 98%
56 اسید نیتریک 98%
57 آمونیاک صنعتی
58 جوش شیرین صنعتی
59 ئیدروکسید سدیم صنعتی
60 پتاس صنعتی
61 پرمنگنات پتاسیم صنعتی
62 اتانول صنعتی
63 متانول صنعتی
64 گلیسیرین صنعتی
65 استون صنعتی
66 اتر صنعتی
67 کلروفرم صنعتی
68 سولفات مس صنعتی
69 برومور پتاسیم صنعتی
70 ید صنعتی
71 اکلیل پودر آلومینیوم
72 نوار منیزیوم
73 کلرید کبالت
74 جیوه
75 تربانتین
76 فوشین
77 متیلین بلو
78 آگار
79 محیط کشت EMB
80 محیط نوترینت
81 داروی ظهور ثبوت
82 سرب
83 پارافین جامد

 

دوره پژوهشی

پس از طی دوره فوق تخصصی کودک ، کودک از دوره شکوفائی خلاقیت فارغ التحصیل گردیده و وارد دوره پژوهشی می گردد. این دوره محدودیت زمانی نداشتته و با پرداخت یک شهریه ثابت برای هر کودک یک استاد راهنما ی مشاور تعیین گردیده و به وی پس از طی یک دوره روش تحقیق فشرده چهار ساعته ، پروژههای پژوهشی یا در واقع سئوالاتی جهت پژوهش و یافتن پاسخ آنها با استفاده از امکانات ، ابزار و آزمایشگاههای موسسه داده می شود.

تا کودک ضمن پژوهش پاسخ را یافته و به روشی نظیر سخنررانی یا مقاله یا نمونه سازی ارائه نماید.برخی از این پروژهها در گروه رشته های مختلفف برای نمونه عبارتند از:

الف) شیمی:1- تجزیه جوشانده پوست پرتقال و استخراج مواد جدید از آن با روش تقطیر جزء به جزء 2- ساخت چسب3- ساخت پاک کننده آدامس از روی پارچه

ب) زیست شناسی:1- کشت و شناسائی باکتریهای دهان2- تجزیه چوب( سلولز) با استفاده از باکتری با جدا سازی باکتریهای شته3- تحقیق راجع به مورچه

ج) زمین شناسی:1- جمع آوری کلکسیون سنگ2- جمع آوری و طبقه بندی و نمونه سازی فسیلها3- شناسائی سنگهای رسوبی و معدنی

د) ریاضی:1- اندازه گیری فاصله قله دو کوه یا دو ابر با روش مثلثاتی2-حل معادلات جبری 2 و 3 مجهولی معروف3- اندازه گیری مساحت اشکال نامتقارن نظیر تخته سنگ

ه) فنی:1- ساخت رادیو الکترونیکی2- طراحی و ساخت میز نور دوار با انواع حرکت3- ساخت هلیکوپتر اسباب بازی با و بی کنترل

ز) شعر و ادبیات:1- تکمیل یک شعر نیمه کاره2- سرودن اشعار جدید3- نگاشتن نثر مسجع یک تقدیر نامه یا قرارداد

ح) مدیریت و سرپرستی:1- طراحی جدول SWOT برای راه اندازی یک کسب و کار2- مدیریت بخشی از یکی از مراکز موسسه3- مدیریت و برپائی یک اردو یا نمایشگاه

ط) زبان:1- ترجمه کتابهای ساده کودکانه2- ترجمه فیلمهای ساده کودکانه و کوتاه3- اجرای سخنرانی به زبان انگلیسی

ی)گرافیک:1- ساخت مجسمه از صورت یکی از والدین با روش قالب گیری گچی2- طراحی دکوراسیون داخلی یکی از دفاتر موسسسه3- طراحی کاریکاتورو سه بعدی گردن آن با پولک دوزی و شمع

ک) سینما و عکاسی:1- عکاسی نجومی2- ساخت فیلم کوتاه داستانی یا آموزشی برای جشنواره رشد3- ساخت انیمیشن کوتاه تک فریم

ل) موسیقی:1- ساخت سازهای دستی و ابتکاری2- ساخت یک قطعه کوتاه موسیقی3- اجرای ارکستر با سازهای دست ساز

م) ورزش:1- تشکیل تیم فوتبال یا والیبال یا بدمینتون2- انجام حرکات نمایشی با توپ3- شکستن رکورد با نگه داشتن چند توپ پینگ پونگ با یک راکت در هوا4- مسابقات حل معما و ساختت پازل

 

دوره تخصصی

سیلابس واحد کارهای برنامه آموزش تخصصی(یکساله) موسسه مطالعه و خلاقیت کودک و نوجوان

کودکانی که پس از طی دوره سه ماهه عمومی و انجام تست استعداد یابی می گردند به مدت یکسال دوره مقدماتی اختصاصی در زمینه استعدادی که دارند را می بینند. بدیهی است این دورههای تخصصی تا سه سال در سه مرحله اختصاصی مقدماتی تخصصی متوسطه و فوق تخصصی عالی ارائه می گردد. که سیلابسهای تخصصی متوسطه و فوق تخصصی عالی متعافبا اعلام خواهد گردید.

در پایان این دوره استعداد یابی آنها ریز تر تعیین و در دوره بعد به شکل تخصصی در زمینه استعدادی که دارند آموزش می بینند

استعداد ورزشی و تربیت بدنی:

حرکات نرمشی و ورزشی ماهیچه های پا و مهارت تمرکز این ماهیچه ها مثل دو، پرش، پا دوچرخه، فوتبال شامل شوت و دریپ، روپائی، کلاغ پر، بشین پاشو

حرکات نرمشی و ورزشی ماهیچه های دست و سینه نظیر بارفیکس، پرتاب دیسک، پینگ پنگ، فوتبال دستی، والیبال، طناب بازی و طناب کشی، مچ اندازی ، بکس کیسه ای

حرکات نرمشی مهارتی و تمرکزی نظیر پرتاب دارت، تیر اندازی با تیر و کمان ، شمشیر بازی،اسکیت،بازیهائی نظیر زو و گانیه و هفت سنگ

حرکات ورزشی تیمی نظیر فوتبال، والیبال، بسکتبال،

ورزشهای انفرادی نظیر ورزشهای رزمی و کشتی وزنه برداری

 

استعداد علوم تجربی:

الف: شیمی:

آزمایش تجزیه آب بوسیله الکتریسیته با قراردادن دو سر سیمی که به قطب مثبت ومنفی باطری وصل شده اند

انجام آزمایش آب فلز کاری با قراردادن فلز مس در قطب مثبت و میخ آهنی در قطب منفی و غوطه ور نمودن آن در محلول سولفات مس

آزمایش احیا و اکسیداسیون با ریختن یک قطره گلیسیرین بر روی پرمنگنات پتاسیم

انجام آزمایش و تفهیم مفهوم وزن حجمی با اندازه گیری وزن یک عنصر مثل آهن و قراردادن یک گرم از آن در 100 میلی لیتر آب در درون استوانه مدرج و تقسیم وزن بر حجم افزایش یافته و تعیین چگالی یا وزن حجمی

صاف کردن مخلوط آب و گوگرد به وسیله کاغذ صافی

جوشاندن و تقطیر و تهیه آب مقطر از محلول آب و نمک و تهیه رسوب نمک و توضیح روش عصاره گیری مثل درست کردن گلاب یا عرق نعنا با همین روش

توضیح عناصر و آشنا نمودن با جدول مندلیف و آشنا نمودن کودکان با مفهوم مواد مرکب و آلی

 

ب: زیست شناسی:

بررسی جریان خون دم ماهی زیر میکرسکپ و مشاهده گردش خون و توضیح دستگاه گردش خون

تشریح قلب گوسفند و نشان دادن بطنها و دهلیزها و توضیح سیستم قلب

بررسی سلول تخم مرغ به عنوان یک سلول بزرگ شامل پوسته سیتو پلاسم و هسته سلول و مطالعه سلول پیاز زیر میکروسکپ

بررسی تک سلولیهای درون آب مانده یا کپکهای روی نان زیر میکرسکپ و توضیح میکرو ارگانیسمها و کشت باکتریهای روی دندان در محیط کشت

کار گروهی جهت تقسیم کردن مجودات زنده از روی دسته بندی عکسهای آنها به گروههای

تک سلولیها قارچها باکتریها زئوپلانکتونها

گیاهان ساده گلدار درختها

نرم تنان دوکفه ایها حلزونها کرمها

حشرات عنکبوتیان

مهره داران

ماهیها

دوزیستان

خزندگان

پرندگان

پستانداران

آناتومی بدن و دستگاههای بدن شامل بررسی دستگاه گوارش ، دستگاه شنوائی حواس پنجگانه دستگاه عصبی نخاع و مغز

آشنائی با جنین و تکامل و تولد انسان

 

استعداد ریاضی فیزیک و فنی:

 الف)فیزیک:

الکتریسیته ساکن و آزمایش تولید الکتریسیته ساکن در خودکار یا شانه پلاستیکی(ابونیتی) و کاربرد آن در ارتباط با جذب برادههای کاغذ

آشنائی با اهرمها و آزمایش الا کلنگ جهت تفهیم مفهوم انبر و تعمیم آن به قیچی یا انبر دست

آشنائی با مفهوم انتقال حرکت توسط چرخ دنده و یا تسمه و یا زنجیر و توضیح مفهوم گیربکس با آزمایش انتقال حرکت از چرخ دنده بزرگ به چرخ دنده کوچک که موجب افزایش سرعت می گردد.

آشنائی با اکتریسیته و نحوه تولید آن در پیل با قراردادن دو فلز مختلف (مس و آهن) در ظرف اسید و تولید اکتریسیته مستقیم و روش تولید الکتریسیته در دینام با حرکت دادن سیم پیچ در میدان مغناطیسی نمایش و آزمایش دینام ساده و تولید جریان متناوب

آشنائی با خازن ، مقاومت و نیمه هادیها ، کلیدهای قطع و وصل طرز کار لامپ و آرمیچر

آشنائی با مغناطیس آزمایش آهن رباهای دائمی و ساخت آهنربای موقت

آشنائی با نور و تجزیه نور به وسیله منشور ، شکست نور، کانونی کردن نور عدسیهای محدب و مقعر

 

ب) هوا فضا:

آشنائی با نیروی رانش و عکس العمل در موشک با استفاده از مثال بادکنک یا شیر آب باز و حرکت شلنگ در اثر نیروی آب

آشنائی با آیرو دینامیک پرواز لمس نیروی هوا با استفاده از گرفتن یونولیت و دویدن با استفاده از بادبادک

آشنائی با هوای گرم و بالن هوای گرم

آشنائی با تلسکوپ و انواع تلسکوپ آئینه ای و شکستی، رصد غیر مستقیم خورشید، آشنائی با صورتهای فلکی و منظومه شمسی

آشنائی با ماه و اقمار سیارانت به ویژه اقمار مشتری و زحل

آشنائی با اجرام سماوی خرده سیارات شهاب سنگها و ستاره های دنباله دار

 

 ج) ریاضی:

شمارش از یک تا ده و سپس از یک تا صد

جمع و تفریق تک و دو رقمی

اندازه گیری طول و عرض اشکال با خط کش و آشنائی با مفهوم میلی متر و سانتیمتر و متر

آشنائی با مفهوم کیلومتر و سرعت به ویژه سرعت خودرو بر حسب کیلومتر بر ساعت

تمرین مجموعه سازی کودک باید مجموعه های مختلف به هم ریخته را مرتب و مجموعه بندی کند مثلا یک مشت لوبیا و نخود و تکمه و نخ یا پارچه یا کاغذهای رنگی در اختیار او گذاشته تا او جدا شمارش و دسته بندی کند

آشنائی با اشکال هندسی ساده و پیچیده نظیر مربع مستطیل دایره ذوزنقه لوزی بیضی

آشنائی با پول رایج کشور و تقسیمات آن با انجام بازی خرید و فروش و باقی پول را پس دادن

آشنائی با ساعت و دقیقه و طرز خواندن ساعت

آشنائی با مفهوم آماری درصد و محاسبه درصدهای ساده مثلا ده درصد به معنای ده عضو از صد عضو یک مجموعه و تعمیم آن به اعداد کمتر مثل یک عضو از ده عضو یک مجموعه به معنای همان ده درصد

ج) کامپیوتر:

آشنائی بیشتر با ورد و پینت

آشنائی با پاور پوینت

آشنائی با فلش

آشنائی با فتو شاپ

ج) فنی:

آشنائی با جعبه ابزار و ابزار شامل پیچ گوشتی دو سو و چهار سو، آچار و آچار فرانسه و آچار شلاقی، انبردست و دم باریک، آچار آلن و بوکس، انبر قفلی ، چکش ، گیره، رنده، سیم کش، مقار

اره کردن ، سوهان کاری، سنباده کاری، میخ کاری و منگنه کاری، بستن اشیا در گیره و اره کردن آن، لحیم کاری و چسباندن با چسب حرارتی پلاستیکی، سیم کشی ساده یک مدار ساده الکتریکی شامل یک باطری و یک کلید قطع و وصل و یک لامپ و روشن خاموش کردن مدار توسط کلید آنگاه قراردادن یک آلمیچر به جای لامپ مزبور

روی هم چیدن قطعات چوبی برای درک ساخت اشیا ایستا و ساخت و ساز

آشنائی با دریل و مته کاری، فرز و برش فلزات و سنگ، اره برقی و برش چوب

آشنائی با ترانس جوش و جوش الکتریکی

آشنائی با دستگاه تراشکاری

 

استعداد علوم انسانی:

الف) مدیریت و جامعه شناسی:

آشنائی با بودجه بندی و تخصیص منابع محدود با در نظر گرفتن رقم مشخصی برای تعدادی کار معین

کار گروهی و تعیین لیدر به صورت گردشی برای هر روز یک نفر به عنوان مبصر

آشنائی با برنامه ریزی مثلا ارائه برنامه جهت یک بازدید گروهی یا یک اردو

ایجاد ارتباط منطقی بین تخصصهای مختلف مثلا در نقش مدیر یک بیمارستان نیاز یه استخدام چه نیروهائی داردئ یا مدیر یک مدرسه

آشنائی با تبلیغات و روشهای اطلاع رسانی مثلا نحوه طراحی و اجرای یک پوستر یا تراکت تبلیغاتی

بازیهای کامپیوتری استراتژیک نظیر ریز آو نیشن یا سیم سیتی

فاراد بازی به این نحو که روی کاغذ یا به صورت ماکت با استفاده از مقوا و چوب کبریت شهرهائی می سازند و بعد از مدتی این شهرها با هم وارد جنگ می شوند

آشنائی بامفاهیم ملل متحد نظیر اتحاد ، آلودگی محیط زیست، و تشکیل یک NGO توسط کودکان عضو

بازیهای گروهی و تیمی مثل طناب کشی یا گل یا پوچ تیمی

آشنائی با ملل و آداب و رسوم از طریق عکس و فیل، مردم شناسی لباسها غذاها رسوم و مذاهب

آشنائی با جغرافیای سیاسی کشورها پرچمها و حکومتها

ب) زبان:

روش فونیکس و کتابهای مربوطه

ج)دین و زندگی:

آشنائی با مفهوم اسراف و قناعت با مثال تفکیک زباله و تبدیل زباله، بازیافت مواد جامد درست کردن کاردستی با خمیر کاغذ حاصل از تکه های روزنامه

ذکر داستان انبیا و امامان و آشنائی با احادیث و روایات

خواندن قصص قران و داستانهای مذهبی

روخوانی و حفظ قران

آشنائی با نماز و اقامه نماز جماعت

آشنائی با حج و انجام سمبلیک مناسک حج

دین شناسی و آشنا نمودن کودکان با ادیان الهی کتب و انبیا آنان

 

استعداد هنر:

الف)طراحی و نقاشی:

آشنائی با پرسپکتیو و زاویه دید

نورپردازی و طراحی سایه

افزایش مهارت دست در ترسیم خطوط صاف و منحنی و دایره

نقاشی با مداد رنگی

آشنائی با ابزار نقاشی رنگ روغن

نقاشی بر روی بوم

نقاشی آبرنگ

آشنائی و تماشای نقاشیهای نقاشان به نام

ب)حجم سازی:

ساخت احجام هندسی مثل مکعب و کره و مخروط با استفاده از گل

ساخت اشکال و مجسمه با استفاده از احجام ساده هندسی مثلا درست کردن صورت انسان با کره و مخروط و مکعب و غیره

کنده کاری بر روی گل خشک شده یا گچ خشک شده

ساختن مکعب با استفاده از فوم یا مقوا

ساختن جعبه به شکل ستاره یا قلب با مقوا

قالب گیری از صورت و ساختن مجسمه با صورت با گچ

شمع سازی و کار با پارافین مذاب و قالب گیری پارافین

ج) موسیقی:

آشنائی با سازهای کوبه ای مثل طبل و دایره و دف و سنج

آشنائی با سازهای زهی مثل تار و سنتور وسه تار و گیتار

آشنائی با سازهای بادی مثل نی، شیپور ، ساکسیفون

آشنائی با سازهای الکترونیکی مثل کی برد

آشنائی با نت

د) عکاسی و فیلمسازی:

آشنائی و تفکیک بین عکاسی اپتیک و دیجیتال

انجام عکاسی سیاه و سفید و ظهور فیلم و چاپ عکس

آشنائی با بخشهای دوربین ویدیوئی

آشنائی با انواع شاتها شامل لانگ شات مدیوم شات کلوزآپ

آشنائی با حرکتهای دوربین مثل پان تیلت زوم

 

ساخت یک فیلم کوتاه
دستور العمل آزمون آزمون پايان دوره تخصصي

آزمون پایان دوره تخصصی( برای ورود به دوره فوق تخصصی):
فرض بر این است که کودک در دوره تخصصی به صورت تخصصی در یک گروه رشته سیلابسهای مربوطه را گذرانده و تمرین کرده و وقتی پروژههائی از آن سیلابسها به او داده شود برایش قابل درک است بنا بر این اگر کودک همه سیلابسهای دوره تخصصی را نگذرانده هرگز نباید در این آزمون شرکت کند.

چنانکه مستحضرید کودک پس از طی دوره مقدماتی با تعیین گروه کلی استعداد وارد دوره تخصصی اول می گردد و در این دوره استعداد او در پنج شاخه کلی :

- علوم تجربی و آزمایشگاهی
- ریاضی و فنی
- مدیریت و ارتباطات انسانی
- هنر و معماری
- ورزش و تربیت بدنی

شکوفا گردیده و در پایان دوره با جمع بندی مشاهدات مربی از رفتار کودک و انجام آزمون داخلی هر یک از شاخه های پنجگانه فوق خود به سه زیر شاخه به شرح ذیل تقسیم می گردندتا کودک در زیر شاخه های فوق تخصصی خود به روش اشباع شکوفا گردد


گروه رشته های تخصصی و فوق تخصصی:

دوره عمومی دوره تخصصی دوره فوق تخصصی
علوم تجربی و آزمایشگاهی شیمی
زیست شناسی
زمین شناسی
ریاضی و فنی ریاضی
فنی
کامپیوتر
مدیریت و ارتباطات انسانی شعر و ادبیات
مدیریت و سرپرستی
زبان
هنر و معماری گرافیک
سینما و عکاسی
موسیقی
ورزش و تربیت بدنی ورزشهای پائی و دستی
ورزشهای فکری
ورزشهای استقامتی

شرح سیلابسهای هر رشته جداگانه از طریق سایت www.koodakiq.ir در دسترس می باشد.

توضیح بارم دهی
اجرای موفق هر یک از پروژههای زیر بدون کمک مربی 30 نمره دارد 10 نمره نیز مشاهده مربی دارد یعنی مربی مشاهداتش در طول ترم اگر حاکی از این بود که کودکی مثلا استعداد شیمی دارد به او 10 نمره می دهد توجه کنید مربی فقط یکبار و در یک رشته می تواند 10 نمره بدهد و حق ندارد در هر رشته ای جداگانه نمره بدهد یعنی فرض این است که مربی در یک زمینه مشاهده نموده که کودک گرایش بیشتری نشان می دهد . موسسه باید همه پروژهها را در اختیار کودک گذارد تا او خود به انتخاب خود برخی را اجرا کند بدیهی است هیچگونه راهنمائی و کمکی در انتخاب و اجرای پروژه نباید انجام شود و صرفا باید ابزار اجرا در اختیار وی قرار گیرد.

نمره نهائی به کودک یا خانواده اعلام نشده و صرفا بالاترین نمره به عنوان استعداد فوق تخصصی اعلام می شود و سیلابسهای دوره فوق تخصصی در آن زمینه اعمال می گردد.

پروژههای استعداد شیمی:
تبدیل آب گل آلود به آب صاف به هر روشی که کودک دوست دارد
گرفتن عصاره (عرق) یک گل خوشبو به روشی که کودک طراحی و اجرامی کند
پروژههای استعدادزیست شناسی:
تهیه یک اسلاید( لام) میکروسکپی و مشاهده آن ( می خواهیم بدانیم آیا کودک می تواند اجسام ترانسپارنت را اسلاید نماید و زیر میکروسکپ مشاهده کند)
کاشت یک لوبیا و نگهداری از آن تا هنگام میوه دهی( مهم است که در این پروژه کودک میوه بگیرد)
پروژههای استعدادزمین شناسی:
تهیه تابلو انواع سنگهای دم دست و قابل شناسائی به تشخیص و شناسائی خودش
تهیه فسیل برگ بدون کمک مربی
پروژههای ریاضی:
اندازه گیری طول قد خود و اولیائش و همچنین طول و عرض و ارتفاع یک میز و صندلی با کمک یک عدد متر پارچه ای و نگارش آن در یک جدول
تعیین درصد تعداد دختران و پسران موسسه
پروژههای فنی:
درست کردن یک پنکه الکتریکی با آلمیچر و کلید قطع و وصل
درست کردن یک آدمک با لحیم کردن سوزن ته گرد به هم (با مراقبت مربی که دست کودک نسوزد)
پروژههای کامپیوتر:
ساخت یک انیمیشن کوتاه با فلش
ساخت یک پاور پوینت با تصاویر متحرک در جهت معرفی خودش
پروژههای شعر و ادبیات:
ارائه یک شعر ناقص و کامل کردن مصراع دیگر توسط کودک مثلا: ما باید دانا باشیم.......

ساخت یک قصه شاد و یک قصه غمگین با پنج کلمه: کلاغ، تلفن، کودک، آلبالو، کتاب


پروژههای مدیریت و سرپرستی:
برنامه ریزی و تبلیغات جهت اجرای یک تور تخیلی به یکی از شهرها
تشکیل یک NGO
پروژههای زبان:
تهیه یک معرفی نامه از خود به زبان انگلیسی
از بر کردن یک شعر انگلیسی
پروژههای گرافیک:
نقاشی رنگ روغن از یک منظره روی بوم
ساخت یک پوستر تبلیغاتی برای تبلیغ موسسه مطالعه و خلاقیت کودک و نوجوان با هر روش و ابزاری که خود می خواهد


پروژههای سینما و عکاسی:
عکاسی سیاه و سفید از چهره اولیا و مربیان و ظهور و چاپ آن
ساخت یک فیلم کوتاه


پروژههای موسیقی:
ساخت یک ساز که بدون دست و با پا نواخته شود
ساخت یک قطعه موسیقی لا اقل سه دقیقهای با وسایل آشپزخانه


پروژه ورزشهای پائی و دستی:
پریدن سه گام به جلو بیش از یک و نیم متر
بالانس روی دست و تحمل سه دقیقه(مربی نظارت کند خطری پیش نیاید)


پروژه ورزشهای فکری:
طراحی کردن یک ماز نسبتا ساده
حل کردن 10 درصد جدول روزنامه همشهری


پروژه ورزشهای استقامتی:
حبس نفس بیش از 30 ثانیه
ایستادن روی یک پا با دستان به کمر زده شده بیش از 3 دقیقه


توضیح آخر: کودک در هر گروه رشته تخصصی که بالاترین نمره را کسب کند به مدت شش ماه دوره پژوهشی آن گروه رشته را طبق سیلابسهای فوق تخصصی موسسه می گذراند و سپس بدون آزمون وارد دوره پژوهشی می گردد.

 

دوره عمومی

سیلابس واحد کارهای برنامه آموزش عمومی(سه ماهه) موسسه مطالعه و خلاقیت کودک و نوجوان

ورزش و بازی:

انجام حرکات نرمشی کششی و جهشی حرکات ورزشی گردن، پا، دست و کمر

راه رفتن با کتابی بر روی سر برای افزایش تمرکز

بازی بالا بلندی،قایم باشک و صندلی بازی جهت افزایش توانائیهای حرکتی و تمرکزی

آب بازی و شنا متناسب با فصل

طناب بازی طناب کشی جهت افزایش مهارتهای تیمی

حرکات موزون همراه با موسیقی

برگزاری مسابقه ترکیبی شامل دو، پرش،حمل وزنه ،شوت توپ از فاصله دور و ثبت نتیجه برای تست استعداد سنجی ورزش در پایان دوره

 

زبان انگلیسی

به صف کردن بچه ها و نامگذاری هر یک با یکی از حروف الفبای لاتین جهت آموزش الفبا

آموزش اعداد لاتین

مربی باید برخی چیزها را در بین جملات فارسی فقط انگلیسی بکار ببرد مثلا Book, Hello ,Good Bay, Thank you, be Quiet, Be careful, Chair, Desk, Painting,

هر روز به روز یک کلمه اختصاص داده شود تا کودکان در آن روز فقط روی همان کلمه متمرکز و تمرین کنند. بهتر است آن کلمه معنای مجسمی داشته و تجسم آن به دست بچه داده شود مثلا روز لیوان Glass یا روز teapot یا قوری یا روزشمع یا Candle که در آن روز این وسیله را در دست گرفته لمس کنند و کلمه را بیاموزند.

 

نقاشی

نقاشیهای ساده کاریکاتوری

نقاشیهای هدفمند : قصه ای که کودک باید آن را نقاشی کند یا نقاشی که کودک باید برایش قصه بسازد

تمرین نقاشی با نیمکره چپ: کودک باید بدون نگاه به کاغذ فقط با نگاه به شیئی مدل آن را بکشد هر چند که ممکن است چند نقاشی اول نا امید کننده به نظر برسد ولی مربی باید از او بخواهد تکرار کند لااقل پس از 17 بار تمرین نیمکره چپ فعال می گردد همچنین با چشم بسته با یک دست لمس کند و با دست دیگر بکشد.

مربی از کودک بخواهد یک آدمک بکشد و سپس تا آنجا که ممکن است به اجزاء آن افزوده گردد مثلا انگشت اگر می کشد ناخن و انگشتر هم اضافه شود به نحوی که کودک آدمکی با اجزائ فراوان بکشد ( لا اقل باید این اجزا بالغ بر 20 جزء گردد)

 

کتابخوانی

خواندن کتاب های داستان برای کودکان و سپس تعریف قصه توسط آنها

درخواست از کودکان برای حدس زدن آخر یا بخشهائی از داستان

ساختن قهرمان قصه به وسیله مقوا و خلق قصه جدید با آن قهرمان توسط کودک

از والدین خواسته شودذ قصه ای را لا اقل 6 بازر در طول یکماه برای کودک تعریف کنند آنگاه مربی از وی بخواهد قصه را برای بقیه بچه ها تعریف کند جهت مهارت سخنوری و یادآوری کودک

 

گل بازی و آب بازی و ماسه بازی

الک کردن خاک ، مخلوط کردن آن با آب و ساختن گل و ساختن اشکال سفالی

لوحه سازی با سفال

قالب گیری با گل

پاشیدن آب توسط تفنگ آب پاش در فصل مناسب

استخر در فصل مناسب

ساختن قایق کاغذی و مسابقه قایقها با هم در استخر آب

بازی با قایقهای موتوری کوچک و اسباب بازی

شناور و غرق نمودن اشیا مختلف در آب

قرار دادن پوست پسته و گردو روی آب به نحوی که داخل آن مثل قایق خشک بماند.

ساختن قلعه و شکل با ماسه

قالب گیری ماسه

ساختن تونل در دل ماسه

ساخت و ساز

ساختن برج با قرار دادن قطعات مکعبی چوبی روی هم

ساختن شکل فضائی با اتصال لوله های پلیکا به یکدیگر

ساخت برج با لگو

ساختن پل با ماکارونی

ساختن و به پرواز درآوردن بادبادک در فصل مناسب

انرژی

تبدیل انرژی ماهیچه ای به برق با ژنراتور

تبدیل انرژی گرمائی به بخار آب با حرارت دادن آب

آشنائی با انرژی خورشیدی با استفاده از پیل خورشیدی

تبدیل ماده به انرژی با سوزاندن کاغذ با ذره بین و نور خورشید

استفاده از باطری به عنوان منبع ذخیره انرژی

تفهیم مفهوم انرژی " نیروئی که موجب انجام کار شود ." و تبدیل انرژی به کار و کار به انرژِ با مثالهای ملموس

 

موسیقی

تولید صداهای مختلف با استفاده از ضربه زدن به لیوان با حجم مختلف آب و تولید صداهای گوناگون با ضربه زدن به اشیائ مختلف و تولید صوت از ایجاد نوسان در کش کشیده شده

آشنائی کودکان با سازهای زهی( مثال کش یا سیم کشیده شده) و سازهای کویه ای مثل تنبک با کوبیدن چیزی بر روی ظروف ، ساختن ساز کوبه ای با کشیدن بادکنک بر روی لیوان، و سازهای بادی نظیر نی و شیپور با دمیدن هوا بر لوله توخالی و سوت و غیره

 

شیمی

آشنائی با محلول و مخلوط

آشنائی با اسید و باز و نمک

آشنائی با اکسید کننده و احیا کننده

الکترو شیمی و تجزیه الکترولیز

زیست شناسی،زمین شناسی،جغرافی

آشنائی با سلول

آناتومی انسان

بیماریهای عفونی

جانداران

آشنائی با آتشفشان از طریق مدلهای سه بعدی و عکس و نقاشی آشنائی با مواد مذاب و حرارت درونی زمین نمونه سنگهای آذرین بیرونی شامل سنگهای بلور دار روشن و سنگهای آذرین درونی شامل سنگهای بلور دار تیره یا متخلخل مثل سنگ پا آشنائی با سنگهای توفیت پراکنده در طبیعت به عنوان کف آتشفشانی

آشنائی با رسوب گذاری در دریا با ریختن لایه لایه خاک و گچ در درون بطری پر آب و توضیح سنگهای رسوبی

آشنائی با فسیلها و نحوه به دام افتادن حیوانات در لایه های رسوبی

آشنائی با مرزهای سیاسی کشورها و تفهیم مفهوم کشور و شهر با بیان پایتخت چند کشور شناخت کره زمین و قارهها و مکان زندگی خودمان

 

نجوم و عکاسی

آشنائی با خورشید به عنوان یک ستاره نمونه و سیارات منظومه شمسی به ترتیب، آشنائی و مشاهده صور فلکی خصوصا صورت فلکی شکارچی در زمستان و قو در تابستان آشنائی با ماه به عنوان قمر و شهابسنگها و نحوه برخورد آنها با سیارات، آشنائی با تلسکوپ و اجزاء آن

آشنائی با دوربینهای عکاسی آنالوگ و دیجیتال، آشنائی با فیلم عکاسی و حساسیت آن به نور، آشنائی با کادر بندی و نورسنجی، آشنائی با لنزهای واید نرمال و تله فتو و زوم، عکاسی ماکرو و عکاسی به عنوان شکار لحظه ها

 

ریاضی

مفهوم اعداد

چیدن اشکالی نظیر دومینو پشت سرهم و شمردن آن

دسته بندی اشکال مختلف در گروههای مجزا مثلا ده گردو 5 لوبیا 7 پسته و 2 مداد

جمع و تفریق ساده تک رقمی

آشنائی با اشکال هندسی دایره چهار و سه ضلعیها

اندازه گیری متریک و توزین

 

نمایش

پانتومیم، نمایش عروسکی، نمایشهای کوتاه توسط خود کودکان، ایجاد گروه تئاتر،نمایش سایه

نمایش با عروسکها و اسباب بازیها

نمایش در قالب خاله بازی

دیدن نمایشهای آموزشی کودکان

کاردستی و فنون شهروندی

ساخت انواع تابلوهای راهنمائی و رانندگی و چراغ قرمز

آشنائی با بازیافت و تفکیک زباله خشک و تر

ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب و سوخت و برق

مانور زلزله

آشنائی بیا آتش نشانی و اطفا حریق

کمکهای اولیه

 

کشاورزی

کشت دانه لوبیا و گندم و مطالعه مراحل رشد آن

کشت لوبیا تا مرحله برداشت لوبیا جهت آشنائی با مراحل کاشت و داشت و برداشت

آشنائی با شته هاو آفات و آفت کشها

کود دهی و استفاده از کمپوست گیاهی

فیلمسازی و انیمیشن و عکاسی

ساخت انیمیشن یک شکل ساده در حاشیه یک کتاب و نمایش آن با تورق کتاب جهت آشنائی کودک با اساس نقاشی متحرک

عکاسی تک فریم و ساخت انیمیشن کوتاه عروسکی تک فریم

نگارش و ساخت فیلم کوتاه داستانی از لطیفه ها ضرب المثلها یا مستندهای کوتاه با کمک مربی

 

حجم و سفال

آشنائی با اشکال دو بعدی و سه بعدی، آشنائی با پرسپکتیو

لوحه سازی با گل

سفال گری با چرخ و بدون چرخ

صنایع دستی برق و الکترونیک

آشنائی با روشهای تولید الکتریسیته

کلید و فیوز و لامپ و سیم کشی ساده

ساخت چراغ خواب یا آباژور به وسیله خود بچه ها

آشنائی با آلمیچر

آشنائی با قطعات الکترونیکی( خازن، مقاومت، دیود)

ساخت مدار ساده الکترونیکی با استفاده از خازن و مقاومت جهت قطع تدریجی جریان برق

مکانیک و روبوتیک

انتقال نیرو توسط چرخ دنده و تسمه

آشنائی با گیربکس

آشنائی با اهرمها و کارآئی آن

آشنائی با روبات از طریق بازی با ماشینهای کنترل از راه دور

 

زبان روسی یا فرانسه

به صف کردن بچه ها و نامگذاری هر یک با یکی از حروف الفبای سیریلیک جهت آموزش الفبا

آموزش اعداد روسی تا ده( ادین – دوا-تری-چیتری-پییت-دویت-دسیت-سم-وسم-)

مربی باید برخی چیزها را در بین جملات فارسی فقط انگلیسی بکار ببرد مثلا pajalst, priviet ,Paka, spasiba, khlip, khachoo, dvai, balsho, ya,

هر روز به روز یک کلمه اختصاص داده شود تا کودکان در آن روز فقط روی همان کلمه متمرکز و تمرین کنند. بهتر است آن کلمه معنای مجسمی داشته و تجسم آن به دست بچه داده شود مثلا روزصندلیstol یا روز dengi یا پول یا روزمداد یا کارانداش که در آن روز این وسیله را در دست گرفته لمس کنند و کلمه را بیاموزند.

 

آزمایشگاه

آشنائی با ابزار آزمایشگاهی مثل بشر،ارلن،بالن،پیپت،گیره،چراغ الکلی و...

آشنائی با اندازه گیری وزن حجمی

آشنائی با روشهای تهیه مجموعه مثل نمونه های سنگ یا برگ

نگاه آزمایشگاهی( آزمایش حلالهای مختلف مثل بنزین استون آب و الکل بر روی یونولیت در لوله آزمایش)

آزمایش محلول اشباع و کریستایزاسیون

 

کامپیوتر

مبانی کامپیوتر( ورودی، خروجی و CPU)

سیستم عامل و ویندوز

Paint و word

قران و مهارت زندگی

آشنائی با توحید و اثبات وجود و یگانگی خدا( با استفاده از قانون علیت و روش ابن سینا)

آشنائی با جامعه و رکن خانواده به عنوان اولین اجتماع

آشنائی با پول و داد ستد

آشنائی با بهشت و جهنم

 

خط

نگارش الفبا (متناسب با سن برخی حروف) به خط نستعلیق

تمرین نگارش اسم کودک با استفاده از خط نستعلیق

پیدا کردن حروف اسم کودک و پدر و مادرش در روزنامه( خط نسخ) و بریدن و چسباندن آن بر روی مقوا و سپس تمرین برای نگارش (نقاشی) مثل آن

 

آبزیان و شیلات

آشنائی با ماهی ها و نام برخی از ماهیهای آکواریومی مثل گلد فیش، گوپی و گورامی

آشنائی با برخی گیاهان آبزی آکواریومی

آشنائی با فیتوپلانکتونهای میکرسکپی و بررسی آنها زیر میکرسکپ

تفکیک ماهیهای آب شور و شیرین

سایر موجودات آبزی مثل حلزونهای آبزی

دوزیستان مثل قورباغه

 

آزمایشات و آموزشهای عمومی (برنامه سه ماهه)

کودک طی سه ماه علاوه بر آموزشهای عمومی شامل نقاشی هدفمند، شعر و قصه خوانی، لوحه نویسی و ورزش ، خمیر و اسباب بازی، تمرکز ،فضائل و دقت با مبانی علوم پایه و زبان به شرح ذیل آشنا می گردد تا پس از طی دوره سه ماهه موسسه بتواند گرایش وی را رد یابی نماید.

شیمی:

مخلوطها و محلولها:

مربی براده آهن و شکر یا نمک را مخلوط می کند و آنگاه با آهن ربا براده آهن را از مخلوط جدا می کند همچنین با مخلوط کردن نخود و لوبیا آنها را از هم تفکیک می کند اما با محلول کردن نمک در آب به کودکان می آموزد که در محلول مواد به راحتی دیده نشده و جدا کردن آن دشوار است مثلا در مورد آب و نمک باید حرارت داده شده یا در جائی بماند تا آب بخار شود.

حلالها:

نشان دادن خاصیت حلالیت برخی مواد مثل آب و ناتوانی آن در حل کردن برخی مواد مثل یونولیت یا کافور و قابلیت حلالیت بنزین در حل کردن یونولیت و الکل در حل کردن کافور و بیان قدرت های مختلف حل کنندگی مواد مختلف و استفاده از قابلیت حلالیت استون برای لاک ناخن آنگاه بچه ها با در اختیار گرفتن چند لوله آزمایش مقداری سنگ مرمر را در مواد شیمیائی مختلف(آب، بنزین، الکل،جوهر نمک) قرار دهند تاببینند کدام ماده حلال سنگ مرمر است بدین ترتیب با روش آزمایشگاهی تست مواد مختلف در پژوهش های شیمیائی آشنا می گردند.

حالات مواد:

آموزش سه حالت(جامد مایع و گاز ) بهترین نمونه یخ است که هر سه حالت را می گیرد و وادار کردن بچه ها به شناسائی حالات مواد در پیرامون خود سپس آموزش تبخیر(بخار شدن آب) ( تبدیل مایع به گاز) تقطیریا میعان یا تبدیل شدن گاز به مایع (بخار آب به آب) و تصعید( تبدیل جامد به گاز) بلور ید به بخار ید

آنگاه مثالهائی از میعان در پتروشیمی یا گلاب گیری و توضیح سرما زائی حالا تبدیل مایع به گاز مثل تبدیل گاز مایع یخچال به گاز و ایجاد سرما

اسیدها و بازهاو نمکها

تقسیم مواد شیمیائی به سه حالت اسید و باز و نمک و انجام آزمایش ph سنجی روی مواد مختلف اسیدها مثل جوهر لیمو، سرکه(ترشها) و مواد قلیائی مثل جوش شیرین و ترکیب اسید و باز مثل ترکیب جوش شیرین با جوهر لیمو و نشان دادن واکنش اسید و باز و تعبیر آن به جنگ اسیدها و بازها که حاصل آن در مثال فوق گاز کربنیک و نمک است و توضیح خنثی بودن نمکها علاقمند نمودن بچه ها به آزمایش ph سنجی مواد مختلف مثل مواد غذائی یا بزاق خودشان

احتراق:

توضیح وجود سه عنصر حرارت هوا و ماده سوختنی برای احتراق و خاموش شدن شمع در غیاب هوا زیر حباب شیشه ای یا خاموش شدن آن در اثر وجود گاز کربنیک یا آب به جهت از بین رفتن هوا یا سرد شدن و نسوختن مجدد پنبه سوخته شده به دلیل نبود ماده سوختنی

اکسید کننده و احیا کنندهها:

تقسیم برخی مواد به دو دسته اکسید کننده و احیا کننده توضیح اکسیداسیون با استفاده از آب و میخ خشک و چرب و اکسید شدن میخ خشک بعد از چند روزو آنگاه توضیح اکسیداسیون کند مثل زنگ آهن یا پوسیدن چوب و اکسیداسیون فوری مثل سوختن کاغذ یا چوب و انجام آزمایش پرمنگنات و گلیسیرین برای نشان دادن اکسیداسیون فوری همچنین آزمایش احیا با استفاده از مالیدن آبلیمو به نیمه سیب پوست کننده و مشاهده سیاه نشدن آن بعد از چند ساعت

الکترو شیمی:

توضیح الکترولیتها و تجزیه آب بوسیله الکتریسیته و تولید الکتریسیته در اثر قرار دادن دو فلز مختلف در محلول جوهر لیمو توضیح خاصیت رسانائی و عایق بودن برخی مواد و محلولها توضیح باطری خشک و تر

جدول مندلیف:

توضیح تجزیه مواد به ملکولها و اتمها و تشکیل شدن همه مواد شیمیائی از عناصر ثابت طبیعت و توضیح راجع به مندلیف و ویژگیهای جدول مربوطه و عناصر موجود در این جدول

شیمی معدنی و آلی:

تقسیم مواد به دو گروه معدنی و آلی و ارائه نمونه های معدنی مثل گچ و آهک و آهن و مس و توضیح کربن و هیدروژن به عنوان یک ماده معدنی و آنگاه نشان دادن مواد آلی مثل پوست میوهها و بدن انسان و نفت و چوب و بنزین و سوزاندن نفت و چوب و توضیح تشکیل شدن مواد آلی از کربن و هیدروژن با نشان دادن کربن حاصل از سوختن آنها

فیزیک:

جاذبه عمومی:

کودکان ضمن آشنائی با جرم ( اجزا تشکیل دهنده مواد) و تفکیک اجسام به پرجرم مثل آهن و کم جرم مثل پنبه با نیروی کشش جاذبه و سقوط آزاد اجسام از ارتفاع آشنا شده و با توجه به شناخت فوق دیدگاه بهتری نسبت به وزن ( نیروی کشش جاذبه بر جرم) پیدا می کنند

انرژی:

با استفاده از انرژی ماهیچه ای با مفهوم انرژی بعنوان نیروی موجب حرکت آشنا شده آنگاه انواع انرژیها مثل انرژی باد(فوت) انرژی برق انرژی خورشیدی انرژی گرمائی آشنا گردیده و سپس تبدیل انرژیها به یکدیگر مثل تبدیل انرژی الکتریکی به حرکتی و خورشیدی به الکتریکی را از نزدیک مشاهده نموده و در پایان مفهوم تبدیل ماده به انرژی با سوزاندن کاغذ و تبدیل به انرژی گرمائی شرح داده می شود.

اصطکاک:

در اثر اصطکاک اجسام با مقاومت و تولید گرما و مقابله با اصطکاک از طریق روغن کاری یا با استفاده از چرخ آشنا می گردند

مکانیک:

با توضیح در مورد انتقال حرکت از طریق اهرمها و چرخ دندهها و تسمه و قرقرهها کودکان با تغییر در شکل اهرمها روشهای مختلف انتقال بهتر نیرو را فرا گرفته و مطالبی راجع به سطح شیبدار و انتقال نیرو توسط گیربکس می آموزند.

الکتریسیته:

توضیح راجع به الکتریسیته ساکن و آزمایش واندوگراف آشنائی کودکان با مکانیسم ژنراتور با استفاده از مدل ژنراتور و تاثیر قطع میدان مغناطیسی توسط سیم پیچ و در نتیجه تولید الکتریسیته آشنائی با مفهوم ولتاژ به عنوان اختلاف پتانسیل و آمپر به عنوان شدت جریان وتبدیل انرژی الکتریکی به نورانی در لامپ

مغناطیس:

آشنائی با مغناطیسهای طبیعی و آهنرباهای دائم و ساختن مدار آهنربای الکتریکی با استفاده از پیل و سیم پیچ به دور هسته فلزی

توضیح راجع به خاصیت القائی و امواج الکترومغناطیسی و میدانهای الکترومغناطیسی

نور:

آشنائی با طیف مرئی نور ، تجزیه نور توسط منشور ، خاصیت واگرائی نور با استفاده از دور و نزدیک کردن چراغ قوه به دیوار و خاصیت همدوسی نور لیزر در مقایسه با چراغ قوه با دور کردن لیزر از دیوار، کانونی کردن نور بوسیله ذره بین و سوزاندن برگ خشک با کانونی کردن نور خورشید. شکست نور در آب و آینه های محدب و مقعر

نجوم:

آشنائی با خورشید به عنوان ستاره و شناخت خاصیت منیر بودن ستارگان و ثابت بودن آنها مقایسه خورشید با زمین( یک میلیون بار بزرگتر) ، سیارات منظومه شمسی به ترتیب عطارد زهره زمین مریخ مشتری زحل اورانوس نپتون و پلوتو و گردش آن به دور خورشید و ایجاد پدیده شب و روز و فصول آشنائی با اقمار کهکشانها صور فلکی سحابیها و نحوه پیدایش ستارگان از سحابیها( تئوری لاپلاس)

زیست شناسی:

سلول:

شناخت ریز ترین جزء زنده تشکیل دهنده بدن موجودات مشاهده سلول میکرسکپی بشره پیاز و سلول ماکروسکپی تخم مرغ و تفکیک اجزا سلول به هسته سیتو پلاسم و پوسته(زرده سفیده و پوسته تخم مرغ) تمایز و تخصصی شدن سلولها ، تقسیم سلولی وباکتریها بعنوان موجودات تک سلولی

گیاه:

مراحل رشد گیاه از دانه با کشت لوبیا و مشاهده ریشه ساقه و برگ آوندهای آبکش عمل فتوسنتز و بررسی گل و گرده افشانی و تکثیر جنسی گیاه با تشکیل میوه و تخم

اکوسیستم:

بررسی اکوسیستم آب شیرین، فیتوپلانکتونها و ماهیها ، مواد شیمیائی و اکسیژن در اکوسیستم و تجزیه مواد در چرخه غذائی

تنوع موجودات:

گیاهان،نرم تنان،سخت پوستان،ماهیها،خزندگان،دوزیستان،حشرات،مهره داران،پرندگان، موجودات خونگرم و خونسرد

میکروبیولوژی:

طبقه بندی میکربها به باکتر،قارچ و ویروس ، نحوه کشت و رشد هر یک، بیماریهای عفونی

انگلیسی:

آموزش اعداد

1 تا ده

آموزش کلمات ساده:

Door – Boy – Girl- Black – green – Blue-Red – Yellow- board-Chair- Desk- father – Mother- water- Hello- yes- No- Book- Apple-

آموزش کلمات کاربردی:

I- You- We- Please-sit down-Stand Up- go- come – with – want-Teacher-Student- now-tomorrow- yesterday- happy- day-enter –exit- my-name-is –

آموزش الفبا:

نگارش اسم خودشان با الفبای لاتین

جمله سازی:

My Name IS…..

I am a Boy/Girl

What Is Your Name?

You are a Boy/Girl

Sit Down Please

Stand Up Please

How are you?

 

 

سایر موارد:

کشت دانه و مشاهده مراحل رشد آن

تهیه اسلاید میکرسکپی از بال پشه یا مگس و بشره پوست پیاز

آشنائی با اشکال هندسی اصلی مربع مثلث دایره

آشنائی با اعداد 1 تا ده شمردن خواندن و نوشتن

آشنائی با جمع و تفریق ساده تک رقمی

آشنائی با کامپیوتر

سفال

اعضای بدن

بهداشت دهان

علائم راهنمائی و رانندگی

آشنائی مختصر با نجاری ساده (اره، کوبیدن میخ)

آشنائی مختصر با برق و موتورها و لامپهای الکتریکی

آشنائی با انواع سنگها به ویژه سنگ آتشفشانی توفیت و سنگهای مرمر

آشنائی با مصالح ساختمانی ( آجر، سیمان، گچ، )


دستور العمل آزمون پايان دوره عمومي:

نمونه سئوالات دوره عمومی

نماینده محترم همانطور که اطلاع دارید در این دوره سیلابسهای موسسه باید به صورت بارش مغزی و به کرات( لااقل ده بار هر سیلابس) برای کودک به صورت عملی تکرار شده باشد. بدون این که از وی بخواهیم لزوما چیزی را یاد بگیرد. هدف این دوره در واقع تکرار عملی سیلابسها جهت دریافت زمینه های مورد علاقه و گرایشات کودک است پس ضمن تاکید بر این نکته که آزمون پایان دوره به هیچ عنوان رویکرد سنجش حفظیات کودک را نداشته و بنابر این باید جدا در آن از نمره دهی پرهیز گردد. و نمرههای نوشته شده فقط برای اطلاع مربی و موسسه بوده و نباید به کودک یا خانواده وی اعلام گردد صرفا نمونه سئوالات ذیل جهت تحلیل گرایشات و رغبتهای کودک ارائه می گردد بدیهی است این سئوالات باید در فضائی غیر آزمونی بدون استرس و در قالب بازی و سرگرمی به طور غیر محسوس و غیر مستقیم اخذ گردد تا زمینه گرایشات کودک شناخته گردد.در صورتی که کودک در چند رشته نمره بالای 75 بگیرد باید بالا ترین نمره وی به عنوان گرایش او در نظر گرفته شود در صورتی که کودک قبلا آزمون داده است زمینه استعدادی مشخص شده در آزمون 100 نمره داشته و با نمره دریافتی در این آزمون جمع و تقسیم بر دو می شود مثلا اگر کودکی در آزمون سراسری موسسه استعداد هنری داشته و در اینجا نمره استعداد هنری او 30 شده است باید 100 نمره ( امتیاز آزمون او) با 30 نمره امتیاز بخش هنری این آزمون وی جمع و تقسیم بر دو و در نتیجه نمره 65 برای او منظور گردد

نمونه سئوالات:
الف) سنجش استعداد هنری کودکان گروه الف( زیر دبستان):
1- در نقاشی یک آدمک باید بتواند لااقل 15 عنصر ( نظیر چشم و ابرو یا انگشت و کفش) برای آدمک خود بکشد.( هر عنصر 1 نمره)
2- در ساخت سفال باید بتواند صورت آدم با بینی برجسته یا میوه ای با برگ یا قابلمه ای با در بسازد( در صورت موفقیت هر یک از موارد فوق 10 نمره)
3- در رنگ شناسی باید بتواند از ترکیب رنگها با یکدیگر صفحه ای را از رنگ روشن تا تیره رنگ آمیزی کند به نحوی که یک طرف صفحه روشن( مثلاآبی روشن) و سمت دیگر تیره( مثلا آبی تیره یا سرمه ای) باشد( در صورت موفقیت تا 15 نمره)
4- باید بتواند با ساز یا با ضربه زدن به روی میز یا هر وسیله تولید صوت دیگر ریتم بسازد مثلا بوق زدن اتومبیل ها در کاروان عروس یک ریتم است یعنی تکرار منظم دارد( در صورت موفقیت تا 40 نمره)
جمع کل نمرات اگر کمتر از 75 باشد فرد فاقد استعداد هنری است.
ب) ) سنجش استعداد هنری کودکان گروه ب( بالای دبستان):
5- در نقاشی یک آدمک باید بتواند علاوه بر 15 تا 20 عنصر، حالت لا اقل سه عضو از اعضای بدن مثلا دست مثلا قراردادن وسیله ای مثل عصا یا کیف در دست یا چشم در حال گریه یا اخم یا دهان در حال حرف زدن یا خنده را برای آدمک داستان زیر بکشد( مربی فقط داستان را بگوید)
کودکی دست در دست پدر بزرگش در حال رفتن به پارک است.( هر حالت چهره به شرط وجود لا اقل 15 عنصر درآدمک 5 نمره)
6- در ساخت سفال باید بتواند قالب گیری کند مثلا سفال را روی برگ د یا گونی بچسباند تا ایجاد بافت کند بدون کمک مربی مثلا فقط مربی از او بخواهد با گل یک برگ بسازد ( در صورت موفقیت کلا 15 نمره)
7- در رنگ شناسی باید بتواند با ترکیب رنگهای گواش با هم رنگ جدید بسازد مثلا بنفش یا سبز یا بادنجانی کلا 30 نمره
8- باید بتواند با تعدادی لیوان آب نیمه پر ریتم بسازد مثلا بوق زدن اتومبیل ها در کاروان عروس یک ریتم است یعنی تکرار منظم دارد( در صورت موفقیت تا 30 نمره)
جمع کل نمرات اگر کمتر از 75 باشد فرد فاقد استعداد هنری است.

ج) سنجش استعداد علوم تجربی و آزمایشگاهی کودکان گروه الف:

1- در آزمایشگاه بدون کمک مربی بتواند 5 وسیله آزمایشگاهی را نام برده و نشان دهد مثلا ارلن یا بالون یا بشر یا میکروسکپ یا لام یا لامل و...( هر وسیله 10 نمره)
2- بتواند با کاغذ پ هاش سنج بدون کمک مربی بگوید محلول آب قند، بزاق دهان، یکی از میوههای فصل، ماست، شیر، پنیر، غذای روز موسسه ، اسیدی است یا خنثی یا باز( هر کدام 5 نمره)
3- بدون کمک مربی بتواند دو مخلوط و دو محلول بسازد ( هر کدام 5 نمره)
جمع کل نمرات اگر کمتر از 75 باشد فاقد استعداد علوم تجربی و آزمایشگاهی است


د) سنجش استعداد علوم تجربی و آزمایشگاهی کودکان گروه ب:

1- در آزمایشگاه بدون کمک مربی بتواند 10 وسیله آزمایشگاهی را نام برده و نشان دهد مثلا ارلن یا بالون یا بشر یا میکروسکپ یا لام یا لامل و...( هر وسیله 5 نمره)
2- بتواند یک بشره پوست پیاز را خودش بدون کمک مربی روی لام چسبانده زیر میکروسکپ مطالعه کند و اجزای آن را روی کاغذ رسم نماید( 40 نمره)
3- بدون کمک مربی بتواندیک مخلوط ویک محلول را از یکدیگر جدا نماید مثلا مخلوط نمک و آهن را با آهن ربا یا محلول نمک و آب را با حرارت دادن ( هر کدام 5 نمره)
جمع کل نمرات اگر کمتر از 75 باشد فاقد استعداد علوم تجربی و آزمایشگاهی است.

 

ه) سنجش استعداد ریاضی و فنی کودکان گروه الف:

1- باید بتواند بدون کمک مربی لااقل 50 شکل همسان مثلا 50 عدد لوبیا یا 50 عدد قاشق را ردیف پشت سر هم قطاری بچیند بدون این که حوصله اش سر رود یا فعالیتش را متوقف کند( هر تعداد که چید به ازای هر یکی یک نمره)
2- در کارگاه بدون کمک مربی بتواند 5 وسیله کارگاهی را نام برده و نشان دهد مثلا چکش، دریل، آچار ، پیچ گوشتی و ..( هر وسیله 2 نمره)
3- بدون کمک مربی بتواند به یک پیچ مهره ببندد و باز کند( 20 نمره)
4- بتواند از 1 تا 10را به ترتیب بشمارد ( هر عدد 2 نمره)
جمع کل نمرات اگر کمتر از 75 باشد فاقد استعداد ریاضی و فنی است.

 

و) سنجش استعداد ریاضی و فنی کودکان گروه ب:

1- باید بتواند بدون کمک مربی لا اقل 30 دومینو را ردیف پشت سرهم بر روی یک دایره یا شکل بسته ایستاده بچیند یا بدون این که حوصله اش سر رود یا فعالیتش را متوقف کند( هر دومینو 1 نمره)
2- در کارگاه بدون کمک مربی بتواند 10 وسیله کارگاهی را نام برده و نشان دهد مثلا چکش، دریل، آچار ، پیچ گوشتی و ..( هر وسیله 2 نمره)
3- بدون کمک مربی بتواند یک چوب نازک را اره کرده دو قطعه را به هم میخ کرده و لبه های تیز آن را سوهان کاری کند( 30 نمره)
4- بتواند با استفاده از یک خط کش بدون کمک مربی یک نقطه دقیقا در وسط یک کاغذ آ4 رسم کند( مهم است که این کار را حتما با اندازه گیری یا تا کردن کاغذ انجام دهد و صرفا روش چشمی و حدسی نباشد (20نمره)
جمع کل نمرات اگر کمتر از 75 باشد فاقد استعداد ریاضی و فنی است.


و) سنجش استعداد مدیریت وروابط انسانی کودکان گروه الف:

1- کودک بتواند معنای لا اقل 10 کلمه غیر فارسی( انگلیسی یا روسی یا فرانسه) را بداند مثلا مربی بپرسد سلام به انگلیسی یا Thank you به فارسی یا خدا حافظ به فرانسه( هر لغت 4 نمره)
2- کودک باید بتواند 5 تفاوت یک بچه خوب با بد را بگوید( هر تفاوت 5 نمره)
3-کودک باید بتواند با کلمات ساده مثل آب، مادر، خانه و.. جمله بسازد( کلا 15 نمره)
4- کودک باید بتواند لا اقل یکی از داستانهای کوتاه نیمه تمام را تمام کند مثلا دیروز وقتی به پارک می رفتم کلاغی را دیدم که.....
یا همراه با پدر و ومادرم به پارک رفتم و... ( کلا 20 نمره)
جمع کل نمرات اگر کمتر از 75 باشد فاقد استعداد مدیریت و روابط انسانی است.
ز) سنجش استعداد مدیریت و روابط انسانی کودکان گروه ب:
1- کودک بتواند معنای لا اقل 20 کلمه غیر فارسی( انگلیسی یا روسی یا فرانسه) را بداند مثلا مربی بپرسد سلام به انگلیسی یا Thank you به فارسی یا خدا حافظ به فرانسه( هر لغت 2 نمره)
2- کودک باید بتواند 10 تفاوت یک خانه خوب با بد را بگوید( هر تفاوت 2 نمره)
3-کودک باید بتواند با کلمات متضاد مثل خوب و بد یا زشت و زیبا یا بزرگ و کوچک و.. جمله بسازد( کلا 20 نمره)
4- کودک باید بتواند لا اقل یکی از داستانهای کوتاه نیمه تمام را با سه پایان خوش و غمگین و طنزتمام کند مثلا دیروز وقتی به پارک می رفتم کلاغی را دیدم که.....
یا همراه با پدر و ومادرم به پارک رفتم و... ( کلا 20 نمره)
جمع کل نمرات اگر کمتر از 75 باشد فاقد استعداد مدیریت و رروابط است.
ح) سنجش استعداد ورزش کودکان گروه الف:
1- کودک بتواند بیش از 10 ثانیه نفس خود را حبس کند ( هر ثانیه بیشتر 5 نمره)
2- کودک بتواند بدون دورخیز لا اقل 50 سانتیمتر در طول به جلو بپرد( هر سانتیمتر بیشتر 10 نمره)
3- کودک بتواند کتابی را روی سرش گذاشته و 10 قدم با دستان بازحرکت کند بدون اینکه کتاب بیفتدیا آن را بگیرد( هر قدم بیشتر 5 نمره)
جمع کل نمرات اگر کمتر از 75 بود کودک استعداد ورزش ندارد
ح) سنجش استعداد ورزش کودکان گروه ب:
1- کودک بتواند بیش از 20 ثانیه نفس خود را حبس کند ( هر ثانیه بیشتر 5 نمره)
2- کودک بتواند بدون دورخیز لا اقل 70 سانتیمتر در طول به جلو بپرد( هر سانتیمتر بیشتر 5 نمره)
3- کودک بتواند کتابی را روی سرش گذاشته و 10 بار بدون توقف با دستان باز نشسته و برخیزد بدون اینکه کتاب بیفتدیا آن را بگیرد( هر بار بیشتر 5 نمره)
جمع کل نمرات اگر کمتر از 75 بود کودک استعداد ورزش ندارد

 

نمونه گواهينامه:به نام خدا
گواهی نامه پایان دوره عمومیبدینوسیله گواهی می گردد خانم / آقای................. متولد..................فرزند................ از تاریخ..............لغایت................... دوره عمومی خلاقیت را در موسسه مطالعه و خلاقیت کودک و نوجوان به شماره ثبت 21748 با موفقیت به اتمام رسانده و از این پس در گروه رشته به عنوان کودک خلاق شناخته می شود.
مدیر موسسه مدیر عامل

 

دوره فوق تخصصی

سیلابسهای دوره تخصصی دوم (فوق تخصصی)

کودک پس از طی دوره مقدماتی با تعیین گروه کلی استعداد وارد دوره تخصصی اول می گردد. در این دوره استعداد کلی او در پنج شاخه

-         علوم تجربی و آزمایشگاهی

-         ریاضی وفنی

-         مدیریت و ارتباطات انسانی

-         هنر و معماری

-         ورزش و تربیت بدنی

شکوفا گردیده و در پایان دوره با جمع بندی مشاهدات مربی از رفتار کودک و انجام آزمون داخلی هریک از شاخه های پنج گانه فوق خود به سه زیر شاخه به شرح ذیل تقسیم می گردند تا کودک در زیر شاخه های فوق تخصصی خود به روش اشباع شکوفا گردد.

علوم تجربی و آزمایشگاهی:

-         شیمی

-         زیست شناسی

-         زمین شناسی

ریاضی و فنی:

-         ریاضی

-         فنی

-         کامپیوتر

مدیریت و ارتباطات انسانی:-     

شعر و ادبیات

-         مدیریت و سرپرستی

-         زبان

هنر و معماری:

-         گرافیک

-         سینما و عکاسی

-         موسیقی

ورزش و تربیت بدنی:

-         ورزشهای پائی و دستی

-         ورزشهای فکری

-         ورزشهای استقامتی


شرح سیلابسها:

تذکر مهم:

سیلابس همان سرفصل است . بدیهی است فقط راهنمائی برای چک لیست آنجه باید گفته شود می باشد و مربی محترم هرگز نباید به آن بسنده کند بلکه بابت هر عنوان از سیلابس باید از طریق کتاب و اینترنت ، مطالب ، مثالها، بازیهای تفهیمی، عکس، فیلم و اطلاعات جمع آوری و ارائه کند . جهت اطلاع بطور متوسط هر بند از سیلابس نیاز به لااقل ده جلسه کار عملی دارد. ضمنا ترتیب آن مهم نبوده و مربی خود می تواند با ترتیبی که صلاح می داند آن را پیش ببرد

علوم تجربی و آزمایشگاهی:

الف) شیمی:

1-     محلولهای مرکب مثل نفت و تجزیه آن ، توضیح ستون تقطیر در پالایشگاه، تجزیه جزء به جزء، کروماتوگرافی با کاغذ و گچ، سانتریفوژ

2-     ساخت مواد شیمیائی از طریق ترکیب مواد معددنی نظیر کلرور آمونیوم،نیترات پتاسیم و سدیم،کلرور مس ، سولفات آهن وغیره

3-     پاک کنندهها(حلالها) نظیر الکل ،استون،پتاس،،تینر،،بنزین،تربانتین و غیره

4-     معرفها نظیر زردچوبه،ید، هلیانتین،فنل فتالئین، تورنسل

5-     شیمی آلی با پایه کربن و هیدروژن ساخت دوده و زغال به عنوان منبع کربن، ترکیب با اسید کلریدریک و آب به عنوان منبع هیدروژن،،

6-     شیمی گازها نظیر ترکیب اکسیژن با شمع نیم سوخته،،اکسیژن با گوگرد  وآب

7-     عناصر وجدول مندلیف

8-     الکتروشیمی و کاتالیزورها

9-     اکسیداسیون احیا و شیمی انفجارنظیر اکلیل و سرنج

ب) زیست شناسی:

1-  رده بندی زیستی و شناسائی گونه های جانوری و بازدید از موزههای حیات وحش

2- تجزیه سلول و اجزاء آن تمایز سلولها با هم مثل سلولهای عصبی و ماهیچه ای، سلولهای بنیادی، سلولهای گیاهی، تقسیم سلولی، دی ان ای ، هسته و اجزا داخل سیتوپلاسم، ژنتیک

3- باکتریولوژی شامل کشت و شناسائی باکتریهای ساپروفیت( غیر بیماریزا) و فلورهای طبیعی بدن

4- میکروبیولوژی شامل قارچها و ویروسها

5- آنتی بادیها، توکسینها و آنزیمها

6 - کار با میکروسکپ و رنگ آمیزی سلولها به روش گرم7

گیاه شناسی، اجزاء گیاه، گیاهان گلدار،میوهها،، درختها، صیفی جات، اجزاء گل

8- حشره شناسی، انواع حشرات و عنکبوتیان، شته و وآفات، همزیستی حشرات مثل مورچه و شته9

- اکولوژی، انواع اکو سیستم، به ویژه اکوسیستم آب شیرین، اجزا اکوسیستم شامل تولید کننده مصرف کننده تجزیه کننده مواد شیمیائی

ج) زمین شناسی:

1- سنگهای آذرین بیرونی و درونی، آتشفشانها، ماگما

2- کانیها و معادن3

- سنگ شناسی و بلور شناسی

4- فسیلها نحوه تشکیل ، سوختهای فسیلی،

5- سنگهای رسوبی و گسله و زلزله شناسی6

- تکنونیک و رانش قاره ای

7- کوهها و دره ها، یخچالها و جنگلها، رودها، دریاچه ها و اقیانوسها

8- لایه های زمین، غارها آبهای زیر زمینی و سفرههای زیر زمینی 9

- نجوم منظومه شمسی، کهکشانها، سحابیها،؛ صورتهای فلکی ماه و منطقه البروج

ریاضی و فنی:

الف) ریاضی:

1 - سلسله اعداد مثبت و منفی و اندازه گیریه

ا2- معادلات ساده جبری3

- ضرب و تتقسیم کسر و اعشار

4- تناسب5

- توان وجذر

6- لگاریتم

7- هندسه و مثلثات

8 - اندازه گیری عملی با استفاده از توابع مثلثاتی

ب) فنی:

1- ابزار شناسی

2 - اره،رنده،دریل،سمباده و سوهان کاری

3- جوشکاری،پرچکاری،لحیم کاری،پیچ و مهره کاری، میخ کاری

4- سیم کشی ساده و برق کشی ساختمان5-

الکترونیک شامل قطعه شناسی، ولتاژ و آمپر، منبع تغذیه کار با اهمتر و مدارهای ساده آنالوگ

6- آشنائی با آی سی و مدارهای ساده دیجیتال

7- مکانیک ماشینهای ساده مثل دوچرخه 8

- کار با موتورهای ساده الکتریکی(آلمیچر)

9- مصالح ساختمانی، بتون،، ساخت و ساز

ج) کامپیوتر:

1- سیستم عامل ویندوز و Paint ، کپی کردن و پاک کردن

2- شبکه اینترنت ساخت ایمیل Search engine  

3- اپراتوری با خانواده Office  به ویژزه پاور پوینت و ورد

4- فلش

5- برنامه نویسی ساده بیسیک و برنامه های ویژوآل

6- فتو شاپ و فری هند ساده

7- 3D مقدماتی

8- ویروسهای کامپیوتری

مدیریت و ارتباطات انسانی:

الف) شعر و ادبیات:

1-     وزن و قافیه

2-     متضادومترادف، صفت و موصوف، مضاف و مضاف الیه

3-     علائم نگارش نظیر ویرگول و غیره

4-     نگارش

5-     انواع قالبهای شعری نظیر مثنوی غزل و غیره

6-     شعر نو سپید

7-     واژه شناسی و استتفاده از فرهنگ لغت

8-   قصه گوئی و فیلمنامه نویسی

ب) مدیریت و سرپرستی:

1 - جامعه شناسی بر پایه  خانواده و نیازهای مازلو

2- پاداش به عنوان بزرگترین اصل مدیریت و قوانین شرطی سازی

3- مدیریت استراتژیک بر پایه جدول SWOT

4- مدیریت ارتباط با مشتری و مخاطب بر پایه CRM

5- مدیریت بحران با نگاه به مدیریت زلزله

6- برنامه ریزی بر پایه بیزینس پلان

7- آشنائی با قانون و قوانین پایه کشور شامل اساسی مدنی تجارت و غیره، قوانین راهنمائی و رانندگی، قواعد شهرروندی و رفتار اجتماعی

8- جغرافیا تقسیمات قاره ای کشوری استانی پایتختها، جغرافیای انسانی و طبیعی

ج) زبان:

1- حروف الفبا و اعداد

2- کلمات ساده روزمره با توجه به کتاب انگلیسی در سفر

3- حفظ کردن شعرهای انگلیسی

4- Listening و ترجمه از طریق تماشای فیلم

5- نقاشی به زبان انگلیسی( نام بردن کلمات و وسایل و نقاشی تصویر آن)

6- برگزاری روز یا اردوی زبان و حرف زدن فقط به زبان انگلیسی

7-Dictation  و نوشتن کلمات به زبان انگلیسی

8- نوشتن کلمات و جمله ها و نامه های ساده به زبان انگلیسی

9-  Lecture  ه

نر و معماری:

الف) گرافیک:

1-     طراحی و تمرین خطوط صاف و منحنی

2-     طراحی احجام ساده روی کاغذ و با سفال

3-     پرسپکتیو، نورپردازی و سایه دار کردن

4-     دایره رنگی رنگهای متضاد و مترادف گرم و سرد  ترکیب رنگ

5-     کاریکاتور و نقاشی کارتونی

6-     مجسمه ساززی، قالب گیری ، کنده کارری

7-     خیاطی ، پولک دوزی، شمع سازی

8-     معماری و دکوراسیون داخلی

ب) سینما و عکاسی:

1- عکاسی آنالوگ و دیجیتال بخشهای دوربین کادربندی

2- لنز، دیافراگم ، شاتر دکلانشور، فاصله کانونی ، عمق میدان

3- انیمیشن ساده در حاشیه کتاب

4- مشاهده نوار فیلم16 و 35 میلیمتری و ویدیوئی

5- ظهور و چاپ عکس سیاه و سفید

6- فیلمبرداری ویدیوئی

7- مونتاژ در دوربین

8- فیلمنامه نویسی، دکوپاژ، زوایا و حرکتهای دوربین

9- فیلمسازی، مونتاژ و صدا گذاری

ج) موسیقی:

1- آشنائی با صدای بم و زیر فرکانسها و اصوات

2- سازهای بادی کوبه ای و زهی

3- نت خوانی و نت نویسی

4- تغییر صدا، اکو، افکتهای صوتی

5- نوازندگی نت با یک ساز

6- آواز ، گروه کر، انواع صدا

ورزش و تربیت بدنی:

الف) ورزشهای پائی و دستی:

1-     تمرینهای نفس گیری

2-     نرمشهای بدن سازی مربوط به عضلات دست  وپا3-  

تمرینات تمرکزی با توپ

4-     تمرینات استقامتی با توپ

5-     دو ،پرش، جهش6-    

پاس کاری دریبل

ب) ورزشهای استقامتی:

1- تمرین دوندگی

2- نفس گیری و حبس نفس

3- تمرینات ، ماهیچه ای بدنسازی

4- کلاغ پر، بشین پاشو، سینه خیز

5- بارفیکس

ج) ورزشهای فکری:

1- ریلکسیشن و تنفس صحیح

2- انجام یک حرکت با سرعتهای بسیار کم و بسیار زیاد

3- تمرینات حرکات دست با استفاده از اعصاب سنج

4- تمرینات ماز

5- بازیهای کامپیوتری  استراتژیک

6- یوگا و مدیتیشن

اطلاعات تماس

  • آدرس: اصفهان - فرایبورگ - کوچه 22 -  پلاک 18
  • 09139196400-03136682383-03136682384

آخرین دوره ها

آمار

اینستاگرام

Top