TITLE

DESCRIPTION

بازی هایی برای نقص دقت و تمرکز

بسم الله الرحمن الرحیم

بازی هایی برای نقص دقت و تمرکز

پرورش دقت و تمرکز در کودکان باید از همان سال های نخستین تولد آموزش داده شود، مانند ورزش یا هر مهارتی، دقت و تمرکز کودکان احتیاج به تمرین و بازی های مناسب سن کودک دارد. شاید این طور به نظر برسد که دقت و تمرکز در کودکان مثل صحبت کردن و راه رفتن احتیاج به تمرین و پرورش خاصی ندارد و کودکان به طور طبیعی از دقت و تمرکز عادی برخوردارند. اما با ورود کودکان  به کلاس اول دبستان و مشکلات متعدد در دیکته و ریاضی، بی توجهی به سخنان معلم، با عدم دقت در انجام دستورالعمل ها و …به تدریج والدین متوجه می شوند که کودک از دقت و توجه کافی برخوردار نیست و نمی تواند برای مدت مشخصی به درس معلم توجه کند. نمی تواند با دقت کافی تکالیف دیکته و تمرین های ریاضی را حل کند. قادر به تمرکز کردن بر روی یک کار نیست. بازی ها می توانند به طور مؤثر برای ساخت تمرکز استفاده شوند.

کودک این مهارت های لازم را  می تواند در مقطع پیش دبستانی به دست بیاورد. موسسه دنیای نوابغ یکی از بهترین پیش دبستانی ها در اصفهان در فعالیت و بازی های مختلف توانسته است این نقص در کودکان را رفع نماید. ما در این پژوهش به انواع بازی های مربوط به دقت و تمرکز پرداخته ایم.

بازی های فکری برای بالا بردن تمرکز در کودکان :

شما می توانید توانایی کودکتان را برای تمرکز و توجه با بازی های تمرکزی که نیاز به فکر، برنامه ریزی و استفاده از حافظه داردآموزش دهید و تقویت کنید. پازل جدول کلمات متقاطع، پازل اره ای و بازی های کارت مانند باعث بهبود حافظه و در واقع بهبود توجه به کلمات، اعداد و تصاویر می شود، در حالی که پازل تصویری، پیدا کردن قطعه مناسب از میان قطعات اشتباه ، پیداکردن اشیاء باعث تقویت پیوند میان توجه و تمرکز می شود.

C:\Users\HP\Desktop\حیوانات\بازی-افزایش-تمرکز.jpg

 • ترتیب گذاری برای بالا بردن تمرکزدر کودکان

پیوند بین ترتیب گذاری های زیر و قرار دادن اشیاء به ترتیب حروف الفبا، فعالیت های عالی برای بچه هایی است که مشکلات تمرکز دارند.

 • بالا بردن تمرکز در کودکان با صندلی بازی

این بازی شامل چالش فرزندان برای نشستن روی صندلی بدون حرکت است و یا برای دیدن اینکه تا چه حد می تواند آن را انجام دهد.

 • مجسمه بازی برای بالا بردن تمرکز در کودکان

یکی دیگر از بازی های بهبود دهنده توجه “مجسمه بازی” است! از طریق بازی کردن مکرر، مغز کودک به کار گرفته می شود و به چالش کشیده می شود و تقویت ارتباط ذهن و بدن و تمرکز را بهبود می بخشد.

 • سنگ چین جای پا

بازیکن از روی دایره هایی که رنگی مشخص دارند می پرد و نباید از روی رنگ های دیگر بپرد یا پایش به زمین برسد.

دایره هایی در سه رنگ قرمز، زرد و سبز تهیه کنید. از هر رنگ پنج عدد.

این بازی در چند مرحله از ساده به مشکل اجرا می شود. در مرحله ی اول، دایره های قرمز را با فاصله ای که بازیکن بتواند به راحتی از روی یکی از آن ها به روی دیگری بپرد، روی زمین بچینید. از بازیکن بخواهید با شنیدن صدای موسیقی، سعی کند با دو پا از روی اولین گردی به روی گردی بعدی بپرد.

در مرحله ی بعد، از دو رنگ قرمز و زرد استفاده کنید و آنها را یکی در میان با فاصله ی کمی از هم روی زمین بچینید و از بازیکن بخواهید فقط روی گردی های قرمز بپرد.

سپس در مرحله ی بعدی از سه رنگ دایره استفاده کنید، به صورت غیر منظم و در فاصله ای مناسب روی زمین بچینید و از بازیکن بخواهید فقط به روی دایره های رنگ زرد بپرد.

می توانید از چند شکل هندسی اما در یک رنگ استفاده کنید و یا از یک شکل و رنگ ولی در اندازه های مختلف استفاده کنید. در این صورت، آموزش اندازه ها هم انجام می شود.

 • بازی بادکنک آبی، بادکنک قرمز

بازیکن با توجه به رنگی که شما نام می برید، به بادکنک های رنگی آویزان شده، ضربه می زند. دو بادکنک با رنگ متفاوت به یک طناب آویزان کنید طوری که بازیکن همانطور که روی زمین ایستاده، بتواند به راحتی با دست به آن ها ضربه بزند

بازیکن باید با شنیدن نام هر رنگ، ضربه ای به بادکنکی که آن رنگ را دارد بزند. می توانید گاهی یک رنگ را چندبار پشت سر هم نام ببرید. همچنین می توانید سرعت خود را در گفتن رنگ ها تغییر دهید.

می توانید از بازیکن بخواهید بعد از هربار ضربه زدن به یک بادکنک، سریع یک چرخ زده و سپس به بادکنک بعدی که رنگش را نام می برید، ضربه بزند.

 • بازی زمین بدون توپ :

بازیکنان باید توپ هایی را که جنس مشخصی دارند، با یک دست و یکی یکی به زمین حریف بیندازند تا در پایان بازی کمترین تعداد از آن جنس توپ را در زمین خود داشته باشند.

برای هر بازیکن ده توپ فراهم کنید که سه تای آن ها از یک جنس باشند و بقیه جنس های دیگری داشته باشند. زمین را به دو قسمت کنید. از هر بازیکن بخواهید در یک طرف زمین بایستد. توپ ها را با هم مخلوط کنید و به بازیکن بگویید چه جنس توپی را باید پرتاب کند. بازیکنان باید تا می توانند سعی کنند هیچ توپ از آن جنس در زمین خودشان باقی نماند.

تغییر در بازی: می توان هر بار یک جنس توپ را نام ببرید تا بازیکنان به سرعت آن را پیدا کرده و به طرف زمین مقابل پرتاب کنند. و یا با توپ های هم جنس ولی در اندازه های مختلف این بازی را انجام دهیم.

 • بازی هر کسی کارخودش

بازیکن به تقلید از فعالیتی که روی کارت دیده می شود می پردازد و مربی در حال شعر خواندن، مشت های خود را به صورت دورانی روی هم حرکت می دهد. همین که مربی شروع به تقلید از بازیکن کرد، بازیکن نیز به تقلید از حرکت قبلی او می پردازد.

چهار کارت با تصاویر مختلف متل مسواک زدن، شانه زدن، شستن دست و صورت و … تهیه کنید. روبروی بازیکن بنشینید و کارت ها را به پشت، مقابل او بگذارید تا یکی از آن ها را انتخاب کند و به رو برگرداند. بازیکن بعد از دیدن تصویرباید آن را نمایش دهد. در همین حین، شما هر دو دستتان را روی مشت دیگر بگذارید و به صورت دورانی حرکت دهید و این شعر را بخوانید: هر کسی کار خودش کار خودش کمک به همکار خودش.

بازیکن باید در همان حال که به دستان شما نگاه می کند شعر را تکرار کند و حرکت خودش را هم ادامه دهد. بعد از مدتی شما ناگهان حرکت دست را متوقف کنید و شروع به تقلید از بازیکن کنید. بازیکن نیز باید سریع حرکت خود را قطع و حرکت قبلی دستان شما را انجام دهد.

 • بازی گردو شکستن

این بازی  را می توانید به چند صورت انجام دهید. در بار اول می توانید یک مسیری به اندازه عرض پای فرزندتان ایجاد کنید و بگویید به صورت گردو شکستن  در این مسیر تا انتها ادامه دهد.
مرحله دوم می توانید در انتهای مسیر بایستید و بگویید به چشم های من نگاه کن و این حرکت را انجام بده در حالی که دستانش در دو طرف بدنش  باز هستند.
مرحله سوم باید فرزندمون سرش رو بالا بگیرد و این مسیر رو برگردد
و در مرحله چهارم و مرحله سخت تر این است که با یک چشم بند چشم های فرزندمون را ببندیم و بگوییم روی مسیر حرکت کند و نباید در مسیر بلغزی یا بیفتی!

     C:\Users\HP\Desktop\حیوانات\20191002_232838_1.jpgدنیای اندیشه

                                                                      دنیای اندیشه

 • بازی کتاب روی سر :

بازی دیگری که می توانید انجام بدید اینه که روی سر فرزندتان کتاب بگذارید و یک مسیر مشخص را تعیین کنید و بگید حرکت کن بدون اینکه این کتاب ها بیفتند.

راههای افزایش دقت و تمرکز در کودکان

 • بازی تعادلی آب توی لیوان :

بازی دیگه اینه که توی یک ظرف پلاستیکی یا یک لیوان یکبار مصرف مقداری آب بریزید،اون لیوان را کف دست فرزندتون قرار دهید و در حالتی که فرزندمون دستهایش را در دو طرف بدنش باز کرده لیوان را در یک مسیر مشخص حمل می کند و نباید اجازه بدیم لیوان بیفتد.

 • بازی مارپیچ

یک مسیر به صورت مارپیچ ایجاد کنید، بعد از یک توپ پینگ پنک  و یک نی استفاده کنید. در مرحله اول کودک باید توپ را با استفاده از نی  در مسیر هدایت کند. در مرحله دوم باید با نی بدمد و سعی کند با دم و بازدمش توپ را در مسیر هدایت کند.
این بازی هم به تقویت دم و بازدم و کنترل او کمک می کند و هم موجب  افزایش 
دقت و تمرکز می شود.

C:\Users\HP\Desktop\حیوانات\mont-blow.jpg

 • بازی تمرکزی مرتب کردن :

تعدادی مهره به کودک دهید تا آنها را براساس ترتیب خاص یا به صورت تصادفی به نخ بکشد مثل بازی فکری نخ و مهره.
همچنین به جای مهره ها میتوانید از حبوبات مثل لوبیا، نخود و … استفاده کنید.
برای بچه های بزرگ تر و بالاتر از ۳ سال می توانید انواع حبوبات را مخلوط کنید و بخواهید که آن ها را دسته بندی کند.

 • بازی تشخیص اشیاء :

یک چشم بند برای کودک ببندید، سپس اشیاء آشنا را یکی یکی در دست او بگذارید و بخواهید پس از لمس هر وسیله، نام آنها را بگوید. به جای اشیا می توانید اشکال هندسی  مختلف دایره، مثلث،  مستطیل و … را برش دهید و با بستن چشم بند از او بخواهید که شکل را تشخیص دهد 

C:\Users\HP\Desktop\حیوانات\PhotoGrid_1576601001820_1.jpg.C:\Users\HP\Desktop\حیوانات\PhotoGrid_1576601165473_1.jpg 

بازی تشخیص اشیاء با چشم بسته درموسسه  دنیای اندیشه

 • بازی کلمات :

کلمه ای را با کودک قرار بگذارید تا هر زمان شنید دستش را بالا ببرد.شما کلمات مختلف را بگویید و آن کلمه خاص را نیز به طور نامنظم در میان کلمات دیگر بگویید.

 • بازی ماز در خانه :

درست کردن بازی ماز با جعبه و تعدادی نی و یک تیله یا توپ کوچک که کودک تیله را از میان مسیر های ماز به مقصد و انتها برساند.

 • بازی توپ و قاشق :

میخواهیم که قاشق را با دهانش بگیرد و توپ را داخل قاشق بگذارد و از ابتدای مسیر مشخص عبور کند تا به مقصد نهایی برسد بدون اینکه توپ بیفتد.

 • بازی تمرکزی تطبیق رنگ ها :

C:\Users\HP\Desktop\حیوانات\PhotoGrid_1576170276802.jpg

بازی رنگ ها در موسسه دنیای اندیشه

خانه های رنگی  با رنگ های مختلف ایجاد کنید. همچنین درهای بطری با رنگ های مختلف و مطابق با رنگ خانه ها  پیدا کنید.
چند در بطری با رنگ های مورد نظرتان را کنار هم بچینید و سریع بردارید. سپس از کودک خود بخواهید به ترتیب رنگ بطری هایی که گذاشته بودید،  روی رنگ ها بایستد.
از دو سالگی با الگوی کم مثلاً دو تایی می توان شروع کرد و در ۳ سالگی انتظار می رود حتی از الگوی ۵ تایی هم استفاده کرد.

 • بازی چه چیزی تغییر کرده است؟

از کودک بخواهید شما را به دقت نگاه کند و سعی کند ظاهر شمارا به خاطر بسپارد. حالا شما اتاق را ترک کنید و در ظاهر خود تغییراتی بدهید که قابل روئیت باشد. کودک باید سعی کند آنچه را در ظاهر شما تغییر کرده است تشخیص بدهد.

 • بازی مو به مو اجرا کن

بین خودتان و کودک قرعه کشی کنید. فردی که به نام او بود باید جند دستورالعمل بگوید، متلاً: ۱- دور خودت بچرخ ۲- پروانه بزن و… . آنگاه فرد مقابل ضمن گوش دادن به فرمان ها، آن ها را به خاطر بسپارد و سعی کند به درستی آن ها را انجام دهد.

 • بازی حرکت روی جا پا

جاپاهایی تهیه کنید و از کودک بخواهید فقط پای خود را روی جای پا بگذارد تا به انتهای مسیر برسد.

 C:\Users\HP\Desktop\حیوانات\IMG-20191013-WA0014.jpgC:\Users\HP\Desktop\حیوانات\IMG-20191013-WA0015.jpg  C:\Users\HP\Desktop\حیوانات\IMG-20191013-WA0013_1.jpg

بازی چای پا چای دست در موسسه دنیای اندیشه

 • بازی های هدف گیری  برای تقویت دقت و تمرکز بسیار مفید است.
  هر نوع بازی که  هدف گیری  داشته باشد  مثل دارت، مینی بسکتبال یا بازی بولینگ و غیره.

C:\Users\HP\Desktop\حیوانات\Screenshot_20200113-233642_2.jpgC:\Users\HP\Desktop\حیوانات\Screenshot_20191104-174742_1_1.jpgC:\Users\HP\Desktop\حیوانات\Screenshot_20200113-233642_1.jpgC:\Users\HP\Desktop\حیوانات\IMG-20200114-WA0002.jpgC:\Users\HP\Desktop\حیوانات\Screenshot_20200113-233713_1.jpg

موسسه دنیای اندیشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 3 =

تماس با ما

آدرس:

اصفهان – فرایبورگ – کوچه ۲۲ – پلاک ۱۸

شماره تماس دفتر:

۰۳۱۳۶۶۸۲۳۸۳-۰۳۱۳۶۶۸۲۳۸۴

شماره موبایل:

۰۹۱۳۹۱۹۶۴۰۰

ساعات کاری

شنبه – چهارشنبه : ۸ الی ۶ عصر

ایمیل

info@navabegh.org

اینستاگرام ما را دنبال کنید

ما را در آپارات دنبال کنید